Zdroj: CzechTrade

Nigérie chce zvýšit produkci a vývoz LPG

Nové nigerijské projekty zaměřené na LPG budou příležitostí i pro české firmy.

Nigérie chce investovat značné finanční prostředky do rozvoje technologií zaměřených na zpracování a další distribuci LPG. Zkapalněný ropný plyn neboli LPG, představuje nejen pro nigerijský, ale i africký trh významnou příležitost, jak snížit skleníkové plyny. 

Ilustrační fotografie

LPG a přidružená infrastruktura by z hlediska investic mohla stát dvě miliardy dolarů, ale její přínos pro nigerijskou ekonomiku je neoddiskutovatelný. Nigérie má obrovský potenciál k produkci LPG a je připravena tento, v horizontu dvou let, i uskutečnit. Na přípravě projektů k infrastruktuře a další distribuci LPG již země zahájila první kroky a dá se očekávat, že do jednoho roka bude vypisovat velká mezinárodní výběrová řízení se zaměřením na dodávky technologií pro zpracování, uskladnění a distribuci LPG.

Zde se otevře velký potenciál i pro české exportéry, kteří vyrábějí a dodávají technologie spojení se zkapalněným ropným plynem. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.
Zdroj: www.punch.com

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí

Doporučujeme