Nigérie navyšuje výrobu palmového oleje

Nigérijská vláda společně se svazem zemědělců a farmářů chce posílit výrobu palmového oleje. Palmový a burákový oleje patřil v 70. letech k předním vývozním artiklům země.

Po změně směru země se zaměřením na produkci ropy a plynu, byl tento sektor dlouho opomíjený a docházelo a stále dochází i k případům, že je olej do země dovážen. Od začátku roku 2021 chce vláda posílit toto odvětví , a to jak významnými finančními pobídkami místním výrobcům, tak i přilákáním investorů a konečných zákazníků. Nigérijský palmový olej patřil a stále patří k velmi kvalitním produktům, který směle konkuruje asijským výrobcům.
Zde se otvírá prostor i pro české potravinářské společnosti, které palmový olej používají pro výrobu svých produktů, jelikož politikou vlády je tento produkt cenově zatraktivnit konečným uživatelům. Nigérie chce navýšit výrobu palmového oleje a přilákat kupující atraktivní cenou.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.
Zdroj: www.today.ng
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Nigérie