Zdroj: CzechTrade

Nigérie posílí environmentální projekty

Nigérie rozjíždí projekty na ochranu mořské biodiverzity v hodnotě za 1,1 miliardy dolarů.

Infrastructure Concession Regulatory Commission (ICRC) ve svém prohlášení deklarovala, že Federální výkonná rada schválila tři projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, které budou realizovány prostřednictvím Nigerijské námořní správy a bezpečnostní agentury (NIMASA). Během koncesního období se očekává, že federální vláda obdrží více než 1,1 miliardy dolarů.

Ilustrační fotografie

Projekty budou zaměřeny na výstavbu suchých doků pro absorpci mořských odpadů se záměrem chránit životní prostředí na moři, implementovat jasný odrazující prostředek pro mořské znečišťovatele a snížit současnou úroveň znečištění pro zlepšení situace rybářů a obyvatel v pobřežních oblastech.

Vláda bude vyzývat i zahraniční environmentální společnosti, které mají zkušenosti s ochranou mořské biodiverzity, aby se podílely na dodávkách technologií a know-how. Zde se objevuje příležitost i pro české společnosti, jež působí v tomto či podobném odvětví, aby se zapojily do programu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.
Zdroj: www.today.ng

• Oblasti podnikání: Ostatní | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí