Nigérie se dostává z recese

Světová banka uvedla, že Nigérie zvládla recesi mnohem dříve než předpokládala prognóza pro subsaharskou Afriku z října 2020.

Toto banka zveřejnila ve své nejnovější zprávě Africa Pulse Report z dubna 2021 s názvem „Covid-19 a budoucnost v Africe“. V Nigérii se hodně rozvíjejí trendy i v digitálních technologiích. Tamní ekonomika se propadla hlavně kvůli ropnému sektoru ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, a to navzdory zvýšení cen ropy.

V současnosti se ekonomika vrací do svého normálu, což se také projevuje zvýšenou možností nákupu zboží ze zahraničí, na kterém je země z velké části závislá. Nigerijská ekonomika je čistě pro-importní, to nabízí příležitost i pro české exportéry. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.
Zdroj: www.today.ng
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí