Nigerijská ropa bude do roku 2045 stále velmi žádaná

Čistě zelená energie není dosažitelnou cestou pro Nigérii.

Ministr pro ropné zdroje pan Timipre Sylva uvedl, že Nigérie se primárně soustředí na rozvoj svých zdrojů v oblasti zemního plynu, ačkoli poptávka po ropě bude i nadále a velmi vysoká. Energetická transformace se stává hlavním problémem pro africké i rozvinuté země, protože pro ně je obtížné držet krok se světem a přechodem k čistší energii.

Ilustrační fotografie

Důraz kladený pouze na obnovitelné zdroje jako na jedinou cestu se stává zdrojem obav pro africké země, které stále pracují na rozvoji industrializace a zelený trend tuto snahu může výrazně zpomalit. To vede Nigérii k rozhodnutí i nadále rozvíjet oblast ropy a plynu, a to jak vlastním zdroji, tak i za pomocí zahraničních partnerů a investorů.

www.today.ng
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí