Nizozemsko naplánovalo finance na rok 2021

Nizozemský král představil vládní finanční plán na další rok.

Již tradičně probíhá v Nizozemsku třetí úterý v září Prinsjesdag, tzv. Den princů, kdy nizozemský král představí vládní program a rozpočet na příští rok. Představujeme přehled nejdůležitějších bodů:

Příjmy:

 • Kabinet vyčlení peníze na snížení daní. Sazba daně z příjmu klesne o 0,25 % na 37,10 %. Výsledkem je, že téměř každý bude platit o něco nižší daň.
 • Obecný daňový dobropis, sleva na dani z příjmu a příspěvky na pojištění, se v příštím roce zvýší o 82 eur na podporu nízkých příjmů.
 • Od příštího roku můžete na svůj bankovní účet uložit více úspor, aniž byste z něj museli platit daň. Osvobození od daně v 3. boxu se zvýší na 50 000 eur na osobu. Nyní je to něco přes 30 000 eur.
 • Kromě toho budou upraveny limity nezdanitelných položek. Výsledkem je, že v prvním boxu se pohybují položky osvobozené od daně do 100 000 eur a v druhém boxu bude kapitál do jednoho milionu eur. V důsledku těchto opatření přibližně jeden milion lidí zaplatí nižší daň z boxu tři. Sazba daně se ale mírně zvýší. Tato sazba se zvýší z 30 % na 31 %.

Zaměstnanost:

 • CPB (Centrální plánovací kalendář) předpokládá, že nezaměstnanost v roce 2021 vzroste na 5,9 %. To znamená, že bez zaměstnání může být 546 000 Nizozemců. V současné době hledá práci více než 400 000 lidí.
 • Sleva na dani pro pracující osoby a sleva na pojištění se zvýší maximálně o 324 eur. Z toho budou mít největší prospěch lidé s průměrným příjmem.
 • Odpočet samostatně výdělečně činných osob, osvobození podnikatelů od daně z příjmu, se postupně ruší v krocích o 110 eur ročně navíc k již dohodnutému snížení o 250 eur ročně. V současné době je odpočet osob samostatně výdělečně činných 7 030 eur a v příštím roce bude 6 670 eur.
 • Za účelem zatraktivnění práce ve zdravotnictví vyčlení kabinet v příštím roce 20 milionů eur. To by mělo snížit pracovní zátěž a snížit administrativní zátěž zdravotnického personálu. Mzdy zdravotnických pracovníků se nezvýší, ale příští rok dostanou extra jednorázový „koronový bonus“ ve výši 500 eur. Na to je vyhrazeno celkem 2,16 miliardy eur.

Důchody:

 • Očekává se, že medián vývoje kupní síly důchodců bude v příštím roce 0,5 %.
 • V roce 2021 bude důchodová dávka u všech důchodců vyšší.
 • Lidé s doplňkovým důchodem si budou muset počkat, až budou indexováni v roce 2021, ale jako kompenzace se zvýší daňový bonus starších osob o 55 eur. To znamená, že budou platit nižší daň.

Zdravotnictví:

 • Základní pojištění bude v roce 2021 dražší. Očekává se, že se měsíční pojistné zvýší asi o 5 eur. Přesný nárůst stále není znám, protože zdravotní pojišťovny ještě musí určit pojistné. To musí být oznámeno přibližně v polovině listopadu.
 • Vlastní příspěvek zůstane stejný, a to 385 eur ročně.
 • Základní balíček je dočasně rozšířen o péči a zotavení po Covid-19. Rozšíření vstoupilo v platnost 18. července 2020 a bude platit po dobu nejméně jednoho roku. Vznikla také jiná rozšíření základního balíčku, která jsou nezávislá od COVID-19.
 • Příspěvek na zdravotní péči se u jednočlenné domácnosti zvyšuje na maximálně 1 294 eur ročně. To je o 44 eur více než nyní. U domácnosti s více osobami se maximální roční částka zvyšuje o 99 eur na 2 496 eur.

Bydlení:

 • Daň ze zemního plynu se zvýší o tři centy za metr krychlový. Ne pro všechny to bude citelné, protože každý příští rok obdrží 31 eur za energetickou daň. Proto budou tímto opatřením zasaženi zejména lidé se špatně izolovaným domem.
 • Daň z převodu bude zrušena pro lidi ve věku od 18 do 35 let, kteří si koupí dům, ve kterém budou sami bydlet. Lidé, kteří si koupí dům, aniž by ho sami obývali – například investoři a rodiče, kteří kupují dům pro studující dítě – nebudou příští rok platit 2 %, ale 8 % daně z převodu. Vláda doufá, že to začátečníkům usnadní vstup na trh s bydlením. Od příštího roku budou lidé nad 35 let platit za svůj domov 2% daň z převodu.
 • Jak již bylo dříve oznámeno, nejvyšší sazba pro odpočet úroků z hypotéky se v roce 2021 sníží o 3 % na 43 %. Tato míra stále klesá. Sazba bude v roce 2022 činit 40 % a o rok později 37,05 %.

Podnikání:

 • Vznikl návrh zákona, který chce od 1. ledna zavést CO2 daň pro průmysl. Vznik emisí CO2 musí být dražší než jejich snižování. Cílem je do roku 2030 vypustit o 14,3 megatun méně CO2 než v roce 2019.
 • Memorandum uvádí, že zdanění nadnárodních společností musí být „spravedlivější“. Například se zpřísňují pravidla pro daň z příjmu právnických osob. Omezeno bude mimo jiné snížení daně ze zisku se ztrátami v zahraničí. V důsledku této úpravy společnosti ročně utratí o 700 milionů eur více na daních.
 • Bude také omezen odpočet úroků z daně z příjmu právnických osob. Nejprve je však třeba prozkoumat, co je možné.
 • Malé a střední podniky obdrží snížení daně. Tyto společnosti budou od roku 2021 platit nižší daň ze zisku, protože první pásmo daně z příjmů právnických osob se zvýší ve dvou krocích z 200 000 na 400 000 eur. Sazba bude snížena z 16,5 % na 15 %.

Cestování:

 • Očekává se, že létání bude od roku 2021 dražší. Důvodem je daň z letecké dopravy, která bude zavedena. Jaká bude přesná částka, ještě není známo.
 • Daně z vozidel se přizpůsobí přísnějším ekologickým požadavkům. Návrhy se teprve formují.

Školství:

 • Vláda vyčlení v rozpočtu na rok 2021 další peníze na vzdělávání. Část těchto peněz je určena studentům, kteří byli kvůli koronové krizi zpomaleni v posledním ročníku studia. Částka, kterou mohou studenti získat zpět, se liší podle situace.
 • Aby se lidem usnadnila rekvalifikace, zaměstnavatelé již neplatí mzdovou daň za náklady na školení vzniklé po ukončení pracovního poměru.

Zdroj: www.nu.nl
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Rotterdamu
• Teritorium: Nizozemsko