Nizozemsko, Nizozemí, Holandsko – jak to vlastně je?

Správný název země tulipánů

Hovoříme-li o největší zemi Beneluxu, setkáme se v médiích s několika označeními – Holandsko, Nizozemsko, Nizozemí, Nizozemské království. Jaké označení je ale správné?

Nizozemské království
Koninkrijk der Nederlanden je dle práva mezinárodně platný status státu jako celku. Království se oficiálně rozděluje na 4 země/autonomní oblasti – pevninské neboli evropské Nizozemsko, Aruba, Curacao a St Maarten.
V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem Nizozemské Antily – toto označení bylo platné do 10. 10. 2010 a tvořily jej ostrovy Curacao, jižní část ostrova St Maarten (severní část ostrova patří Francii), Bonaire, St Eustatius a Saba. Od října roku 2010 se Curacao a St Maartin staly autonomními oblastmi, přičemž zbylé 3 ostrovy získaly status municipalit se zvláštním statutem.
Každá z autonomních oblastí má svou vládu a v království jsou považovány za rovnoprávné. Nicméně v praxi je většina záležitostí království řízena z pevninského Nizozemska a především v záležitostech mezinárodní politiky a obrany jsou ostatní země na pevninském Nizozemsku vázány.

Nizozemí
Název je odvozen ze státního útvaru Španělské Nizozemí (1581–1714), který označoval region mezi severním mořem a Ardenami.

Nizozemsko
Nederland, anglicky The Netherlands je označení pro evropskou část Nizozemského království.
Leží v severozápadní části Evropy na ploše 41 543 km², na pobřeží severního moře a je složeno ze 12 provincií – Noord – Holland (Severní Holandsko), Zuid – Holland (Jižní Holandsko), Zeeland, Noord – Brabant (Severní Brabantsko), Utrecht, Flevoland, Friesland (Frýsko), Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland a Limburg.

Pozn.:
Římskou smlouvou, jež vstoupila v platnost 1. ledna 1958, bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS; 1993 přejmenována na Smlouvu o založení Evropského společenství a v roce 2009 na Smlouvu o fungování Evropské unie). Smlouva byla podepsána 26. března 1957 v Římě a signatářskými státy byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.
Dle smlouvy Řím I. Bylo platným členem EU ratifikováno pouze evropské Nizozemsko, ostatní části Nizozemského království mají statut přidružených oblastí EU.
Holandsko
Termín je odvozen podle názvu dvou z 12 nizozemských provincií – Severní Holandsko a Jižní Holandsko.
Zmatení v označení ale přispívají nemalou měrou sami Nizozemci – většina z nich hovoří o své zemi jako o „Holland“. Oficiální internetový turistický průvodce po Nizozemsku, zřízený Nizozemským úřadem pro turismus a kongresy, je www.holland.com, a většina cestovních kanceláří, turistických upoutávek a průvodců jej spolu s obrázkem oranžového tulipánu běžně používají ve svých propagačních materiálech.

Nyní se však nizozemské autority rozhodly pro „rebranding“, a to ještě před dvěma klíčovými akcemi v přístím roce, kterými jsou Olympijské hry v Tokyu a finále Eurovision Song Contest v Rotterdamu. Z „Holland“ se ve všech propagačních a turistických materiálech bez výjimky má stát „The Netherlands“ a jediné, co zůstane, je oranžový tulipán.

Zdroj: www.bbc.com/europe/thenethelands
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

Pravidelné novinky e-mailem