Nizozemská příroda v ohrožení, farmáři bez práce

Vláda přidala do nitrogenového balíčku 5 miliard EUR.

Balíček opatření na podporu problému s vysokými emisemi dusíku v přírodě se zvětšil o dalších 5 miliard eur s předpokladem čerpání v následujících deseti letech.
V únoru vláda prohlásila, že 172 milionů eur bylo vyhrazeno k vybudování zvířecích stájí z více udržitelných materiálů. Celých 350 milionů na vykoupení podnikání chovatelů dobytka, kteří by s prodejem farem svolili dobrovolně. Takových farmářů, souhlasících s odkupem jejich půdy, je dle vlády překvapivě více, než se očekávalo.
Například v případě prasečích farem se k odkupu registrovalo 503 zemědělců – o 150 více, než bylo očekáváno. V i případě chovatelů prasat byl balíček pro odkup jejich farem navýšen z původních 180 milionů na 280 milionů eur.
Nyní byly fondy na tyto aktivity navýšeny na 1 a 1,5 miliard eur. 500 milionů namísto plánovaných 120 milionů eur budou investovány na „obnovení přírody“, jakým je například zvyšování hladiny vody v rašeliništích.
Ve větší části přírodních rezervací je nashromážděno dusíku mnohem více, než je příroda sama schopna bez dalších následků tolerovat. Požadovaných hodnot, které budou tak či tak na maximu „konzervačních standardů“, musí být dosaženo minimálně na polovině území nejohroženějších oblastí, a to do roku 2030.
Nizozemská vláda si je vědoma závažnosti tohoto problému, a proto bude úprava hodnot zakotvena v zákoně, v režimu právní úpravy jako je regulace skleníkových plynů v „Climate act“. Ministrině zemědělství Carola Schouten oznámila, že k předložení zákona parlamentu dojde ještě před celostátními volbami v příštím roce.

Zdroj: De Volkskrant
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

Pravidelné novinky e-mailem