Zdroj: CzechTrade

Nizozemsko zakáže smlouvy o pronájmu na dobu určitou

Nizozemsko zakáže dočasné pronájmy, až na pár výjimek, a smlouvy o pronájmu domů na dobu neurčitou se opět stanou normou.

Návrh iniciativního zákona v tomto smyslu od PvdA a koaliční strany ChristenUnie získal většinovou podporu v Tweede Kamer. Iniciativa visela na vlásku kvůli dvěma kontroverzním změnám, které chtěly VVD a CDA zavést, aby zvýšily počet výjimek, což by podle navrhujících stran zmařilo účel jejich iniciativy.

Předávání klíčů nad smlouvou o nemovitosti, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Politické tahanice vedly ke znovuotevření debaty, během které CDA stáhla podporu novele VVD. Novela udává, že soukromí vlastníci pronajímající své druhé bydlení mohou nájemníka vystěhovat, pokud chtějí nemovitost prodat.

Podle PvdA a ChristenUnie je riziko zneužití příliš vysoké a není jasné, zda by všichni pronajímatelé zahrnuli prodejní doložku do nájemní smlouvy, což by způsobilo, že nájemníci nebudou mít ochranu a neodváží se stěžovat si u pronajímatele na závady ze strachu, že budou vystěhováni. Dle odhadů se to týká 140 000 až 220 000 domácností.

Nový zákon také umožňuje soukromým pronajímatelům vypovědět nájem, pokud chtějí, aby se do jejich nemovitosti nastěhoval příbuzný prvního stupně. V nájemní smlouvě to musí být předem uvedeno – soud tuto doložku stále posuzuje.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Nizozemsko.
Zdroj: www.nltimes.nl

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme