Nizozemsko zakročilo proti nevyžádaným nabídkám a reklamám

Dne 1. července 2021 vstoupil v platnost zákon o telekomunikacích. Již nebude možné volat napřímo potenciálnímu zákazníkovi, s nímž neexistuje žádná forma vztahu (cold calling), tedy nevyžádaný hovor.

Do jaké míry se zákon týká obchodního zástupce nebo dovozce do Nizozemska?

Nová legislativa byla vytvořena s cílem ukončit často rušivé nevyžádané hovory z call center, která pracují pro energetické společnosti, loterijní nebo hazardní organizace apod. a častokrát nabízejí své produkty téměř agresivním způsobem. Vedle této úpravy existuje velká šance, že evropská směrnice o soukromí a elektronických komunikacích bude brzy nahrazena nařízením o soukromí a elektronických komunikacích. 

Nizozemský telekomunikační zákon je implementací evropské legislativy. Spolu s novými pravidly předpokládá přísnější normy pro telemarketing v připravovaném nařízení.

Změny od 1. července 2021

Pravidla se vztahují na fyzické osoby, tj. spotřebitele, živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné, freelancery a veřejné obchodní společnosti. Volající smí zatelefonovat do společnosti, se kterou zatím nenavázal kontakt, ale ne přímo osobě, která tam pracuje a která ho nezná. Je tedy možné zavolat do společnosti a požadovat například osobu zodpovědnou za obchod. Je možné telefonovat lidem, se kterými jste v posledních třech letech obchodovali.

Dříve se lidé museli nahlásit do „nevolejte mi registru“ (opt-out), pokud nechtěli být kontaktováni. Nyní naopak se již nesmí fyzickým osobám telefonovat, pouze pokud k tomu daly svolení (opt-in). Opt-out registr bude zcela zrušen. Lhůta není stanovena zákonem, ale je ponechána trhu.

Telemarketingový kód 2020 určuje maximální dobu platnosti vztahu zákazníka na tři roky. Telemarketing již není povolen anonymně, ale pouze s rozpoznatelným číslem. Cílová skupina musí být požádána o povolení k hovoru.

Stručně řečeno, od 1. července 2021 musí každá fyzická osoba nejprve udělit povolení k zavolání ke komerčním účelům.

Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko.
Zdroj: 
www.vnhi.nl
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí