Nizozemsko zaostává v organickém zemědělství

Pouhá čtyři procenta orné půdy v Nizozemsku byla v roce 2020 certifikována jako ekologická. To je přibližně 74 000 hektarů pole. Organické zahradnictví a pěstitelství vykázalo největší nárůst a pěstování ekologických květin a rostlin vyskočilo o 17 % ve srovnání s rokem 2019.

Nizozemsko nadále zaostává za ostatními evropskými zeměmi v šetrném zemdělství, uvedla sektorová organizace Bionext ve své výroční zprávě. Pouze 4,1% orné půdy v Nizozemsku bylo v roce 2020 certifikováno jako ekologické, což je o něco více než v předchozím roce, kdy bylo 3,8% věnováno udržitelnějšímu způsobu produkce potravin. V současné době je asi 74 000 hektarů obhospodařováno ekologicky, což je oblast přibližně třikrát větší než Amsterdam.

Organické zahradnictví a pěstitelství vykázalo největší nárůst a pěstování ekologických květin a rostlin vyskočilo o 17% ve srovnání s rokem 2019. Nizozemsko je však stále daleko za ostatními evropskými zeměmi, kde se na ekologické zemědělství využívá průměrně 8,5% zemědělské půdy. Podle podmínek zelené dohody EU musí být 25% evropského zemědělství do roku 2030 ekologického původu – nicméně jedinou zemí, která ke zdárném splnění dohody směřuje, je Rakousko.

Ekologické produkty si ale v nizozemských supermarketech pomalu získávají na popularitě, když jen v loňském roce tržby vzrostly téměř o 13%. Mléko, jogurty a vejce jsou nejprodávanějším zbožím spolu s výrobky s delší trvanlivostí, což je nárůst pravděpodobně způsobený hromaděním souvisejícím s koronavirem.

Důvod, proč se Nizozemsko jen pomalu vyrovnává se svými sousedy, spočívá v přílišném tlaku supermarketů na cenu, řekl Bionext expert na maloobchod Paul Moers. „Zaměření na cenu má hodně společného s naší kulturou. My Holanďané jsme věční obchodníci a pak se soustředíme na to, abychom platili co nejméně, “řekl. „Pokud chceme stimulovat organický trh, musíme diskutovat o jiných aspektech než o ceně a supermarkety by za to měly převzít větší odpovědnost.“

Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko.
Zdroj: www.plmainternational.com
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí