Nizozemsku se díky koroně daří eliminovat emise

Silný pokles emisí skleníkových plynů v průběhu roku 2020 znamená, že Nizozemsko dosáhlo klimatických cílů, tedy jejich poklesu o 25 procent ve srovnání s rokem 1990.

Emise skleníkových plynů v roce 2020 meziročně klesly o 9 %, a to především díky poklesu emisí oxidu uhličitého. Emise ostatních plynů, jako jsou metan, oxid dusný a další fluorované plyny, se také snížily. Přestože se na začátku letošního roku uvažovalo, že Nizozemci nesplní cíl Urgendy, nyní to vypadá velmi pravděpodobně.

Podle Orgánu pro registraci emisí konečná čísla ukáží pokles mezi 24 a 27 % oproti roku 1990. Pokles oxidu uhličitého je spojen s uzavřením uhelné požární stanice Hemweg v Amsterdamu na konci roku 2019, nižšímu počtu letů a v automobilové dopravě snížením maximální rychlosti během dne na 100 kilometrů za hodinu. 

Naopak vzrostly emise amoniaku, což souvisí s nárůstem počtu chovaných zvířat a jejich odpadu.

Dočasná vláda tento měsíc ve svém rozpočtu vynaloží více než šest miliard EUR na dodatečná opatření ke snížení emisí skleníkových plynů.

Zdroj: Nizozemský zpravodajský deník NOS
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko.
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí