Nizozemští farmáři stále protestují proti vládním plánům na snížení emisí

Nizozemsko možná nebude muset snižovat emise dusíku natolik, jak se v současnosti předpokládá, ale pouze pokud splní všechny své evropské cíle v oblasti změny klimatu, uvádí studie ministerstva financí.

Nepublikovaný dokument, který získaly místní noviny NRC, uvádí, že původní odhad rozsahu škrtů potřebných k ochraně určených přírodních oblastí do roku 2030 nezohledňuje budoucí dopady dalších opatření na snížení emisí.

Ilustrační fotografie

V současné době musí některé provincie snížit emise dusíku téměř o polovinu, zatímco emise z přírodních rezervací Natura 2000 musí být sníženy o 95 %. To by vyžadovalo, aby se až jedna třetina zemědělců vzdala svého podnikání. Nizozemští farmáři protestovali proti vládním plánům na nucené výkupy, narušovali dopravu a blokovali distribuční centra potravin.

Pokud se Nizozemsku podaří splnit evropské cíle snížit znečištění z dopravy, průmyslu, letectví a stavebnictví, snížení, kterému čelí zemědělci, by se mohlo vrátit na čtvrtinu až polovinu toho, co je nyní.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Zdá se, že údaje ministerstva financí podporují tvrzení farmářů, že jsou nespravedlivě vyčleňováni a nuceni nést většinu snížení emisí. Průmysl také zpochybňuje metody používané k měření emisí ze zemědělství. Mluvčí ministerstva zemědělství řekl, že o studii neví. Ministerstvo financí zdůraznilo, že údaje jsou založeny na teoretickém modelu a nepředstavují politické doporučení nebo hledisko.

Zdroj: www.dutchnews.nl
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemko. 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí