Nová aplikace se připojí k mexickým vládním opatřením proti koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví (Secretaría de Salud) představilo mobilní aplikaci COVID-19 MX, která poskytuje nejen včasné informace o epidemii, ale také možnost provedení autodiagnostiky.

Prostřednictvím aplikace se ministerstvo zdravotnictví snaží informovat většinu obyvatelstva o nepředvídaných událostech, které v současnosti Mexiko zažívá v důsledku vypuknutí koronaviru (covid-19).
Na konferenci ministerstva zdravotnictví Ricardo Cortés, generální ředitel Agentury na podporu zdraví (Promoción de la Salud), představil aplikaci COVID-19 MX, která kromě poskytování aktualizovaných informací o epidemii umožňuje občanům provést autodiagnostiku na základě kritérií, které jsou nahrané v aplikaci.
Hlavním cílem této mobilní aplikace je usnadnit výměnu ověřených informací mezi obyvatelstvem a zdravotními úřady s podporou vědeckých pracovníků. Jako součást komunikace rizik a podpory všeobecného zdraví má vláda povinnost vést všechny občany v péči o sebe sama v souvislosti s jejich možnými příznaky nebo příznaky člena rodiny, řekl  Cortés.
Rovněž vysvětlil, že prostřednictvím informací poskytnutých uživateli tato aplikace vytváří databázi, kterou využije nejen ministerstvo zdravotnictví, ale i občané, kteří se domnívají, že patří do jedné z rizikových skupin náchylných k nákaze koronavirem.

Vypracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Mexico City
Zdroj: Expansión Política

Pravidelné novinky e-mailem