Nová obchodní dohoda mezi USA, Mexikem a Kanada nahradí od 1. července dohodu NAFTA

Nová obchodní dohoda mezi severoamerickými zeměmi, tzv. USMCA, která nahradí dohodu NAFTA, nabude účinnosti od 1. července 2020.

Úřad amerického obchodního zmocněnce oznámil Kongresu, že Kanada a Mexiko podnikly nezbytné kroky k uvedení nové dohody o severoamerickém volném obchodu v platnost. USA následně oznámilo, že Dohoda USA-Mexiko-Kanada (USMCA) nabude účinnosti k 1. červenci 2020.
Kancelář amerického obchodního zástupce zároveň ujistila Americké občany, že změny dohody vytvoří pro Američany více pracovních míst, což bylo jedním z hlavních témat v jednání o nové obchodní dohodě mezi Severoamerickými státy. Státy se shodly, že vstup USMCA v platnost znamená začátek nové historické kapitoly obchodu v Severní Americe.
Tato nová dohoda nahrazuje Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), která regulovala regionální obchod od roku 1994. Tu však pro americké zájmy považoval prezident Spojených států Donald Trump za velice nevýhodnou.
Proces vyjednávání USMCA mezi třemi zeměmi Severní Ameriky byl pracný, ale po rozsáhlých rozhovorech s Demokratickou opozicí ve Spojených státech, které trvaly necelý rok, text dohody americký prezident Trump na konci ledna schválil a uzákonil.
Americký obchodní úřad prohlásil, že dohoda obsahuje významná vylepšení a modernizované přístupy u témat jako je: volný vstup na zemědělské trhy, duševní vlastnictví, online obchod, finanční služby a pracovní síla. Tato vylepšení vytvoří větší počet pracovních míst, poskytnou více ochrany pracovních míst a rozšíří přístup na mnoho trhů a vytvoří nové příležitosti pro americké pracovníky, zemědělce a farmáře.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Mexico City
Zdroj: El País

Pravidelné novinky e-mailem