Nová pravidla v záruce zboží v Maďarsku

Od roku 2021 nastupují nová pravidla v ochraně spotřebitelů včetně zavedení e-záruky.

Ochrana spotřebitele bude od příštího roku posílena. Zboží s hodnotou vyšší než 250 000 HUF bude mít záruku po dobu tří let.
Sám ministr inovací László Palkovics oznámil, že nařízení vlády a ministerské nařízení, které má být vyhlášeno, změní pravidla záruky od roku 2021. Nejdůležitější změnou je zavedení pásmové záruční doby, což znamená, že délka záruční doby bude záviset na hodnotě produktu. Další důležitou změnou je zavedení e-záručního lístku.

Dle nových pravidel pod 10 000 forintů není na prodaný produkt vyžadována žádná záruka. U produktů v hodnotě 10–100 tisíc HUF zůstává záruka jeden rok. Ti s hodnotou 100 až 250 tis. HUF však musí trvat dva roky, zatímco ti s vyšší hodnotou musí trvat tři roky. Souběžně se změnou nařízení bude aktualizován seznam výrobků definujících zboží dlouhodobé spotřeby. Mimo jiné budou zahrnuty dveře, okna a poplašné systémy, které jsou dražší než 10 000 HUF.

Podle stávajícího nařízení z roku 2003 se společnost se smluvním vztahem s kupujícím musí snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do 15 dnů. Pozměněné nařízení toto pravidlo vyjasňuje: pokud nelze produkt opravit do 15 dnů, musí být spotřebitel informován. A pokud jej nelze opravit do 30 dnů nebo pokud produkt po třetí opravě znovu selže, bude společnost povinna jej vyměnit. 

Informační pravidlo také ukládá povinnost servisním stanicím, protože prodejce může říct, kdy bude produkt opraven, pokud jej servis přesně informuje.

Ochrana spotřebitele bude posílena souběžně se změnou nařízení. Parlament již diskutuje o změně zákona, která by rozšířila pravomoci orgánu na celý dodavatelský řetězec, pokud je konečným aktérem v řetězci spotřebitel. Pokud tedy konečný uživatel podá stížnost, může úřad zkontrolovat nejen obchodníka, ale také velkoobchodníky nebo opravny. To je určitě pozitivní, protože to může zajistit hladší chod celého dodavatelského řetězce. V minulosti byl maloobchodník rovněž odpovědný konečnému uživateli za zavinění servisu nebo velkoobchodníka, které pak mohl prostřednictvím soudního řízení předat velkoobchodníkovi nebo opravně. Účinnost tohoto pozměňovacího návrhu je již v srpnu.

Nezmění se však, že záruka se vztahuje pouze na produkt, pokud byl zakoupen fyzickou osobou, v případě právnických osob (společností) obchodník nemá takovou povinnost.

Náměstek ministra tyto změny odůvodnil tím, že Úřad pro ochranu spotřebitele obdržel velké množství stížností na záruku. S tím souvisí 40 % z 30–33 tisíc stížností ročně a 37 % z 10–12 tisíc případů předložených před smírčí orgán, který se také snaží urovnat spor o nějaký druh záruky. Za posledních pět let v 45 % stížností se zjistilo protiprávní jednání obchodníků.

Zdroj: bitport.hu
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Budapešť.
• Oblasti podnikání: Maloobchod
• Teritorium: Maďarsko