Nová růstová strategie čínské vlády

„Dvojí oběh“ jako nová růstová strategie čínské vlády

V době vrcholících příprav 14. pětiletého plánu na období 2021-2025 v Číně stále častěji rezonuje pojem „dvojí oběh“ (dual circulation). Ten by měl představovat důležitý fundament vládního přístupu k ekonomice v příštím období.

Dle vládních vyjádření by mělo jít o důraz na rozvoj domácí čínské spotřeby s maximálním využitím synergických efektů domácího a mezinárodního trhu. Nový vládní přístup by neměl znamenat uzavření čínského trhu pro zahraniční výrobky, ale spíše je prezentován jako způsob obrany proti globálním poptávkovým šokům. Takovým šokem bezesporu byla i epidemie Covid-19, při které skokově poklesly zahraniční objednávky většiny druhů čínského zboží.

Čínská vláda dle vyjádření jejích vedoucích představitelů v rámci strategie dvojího oběhu plánuje kromě strukturálních reforem na straně domácí výroby i pokračující ekonomickou liberalizaci a otevírání čínského trhu pro zahraniční subjekty. Tyto dva procesy by měly probíhat souběžně.
Dá se očekávat, že čínští výrobci budou sice na domácím trhu čím dále více konkurenceschopní oproti zboží z dovozu (i v těch oblastech, kde tomu nyní tak není), avšak čínští spotřebitelé budou mít čím dál více prostředků na to, aby si mohli dopřát dovážené zboží.

Výsledný efekt nové strategie na české vývozce do Číny se dá obtížně odhadnout. Stejně jako nyní bude však klíčové oslovit čínské spotřebitele zajímavým a kvalitním produktem a zároveň najít vhodné prodejní kanály.  

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Peking.

Pravidelné novinky e-mailem