Nová zelená úsporám podpoří restart českého stavebnictví, věří lidé z oboru

Na start programu Nová zelená úsporám, který začal přijímat první žádosti v polovině května, čekali netrpělivě nejen majitelé rodinných a bytových domů, ale také čeští stavbaři. Zateplování domů a další úsporná opatření financovaná státem totiž mohou být dalším důležitým impulzem pro obnovený růst sektoru.Program zateplování a energetických úspor pro majitele rodinných a bytových domů odstartovalo ministerstvo životního prostředí 1. dubna, příjmem žádostí začal 15. května.  Nová zelená úsporám pro rok 2015 je přitom otevřena širšímu okruhu zájemců.

U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 miliardy korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze.

Letos je nově možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, takzvaná dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie minimálně o 20 procent. Takové snížení představuje například výměna oken a dveří a dílčí zateplení.

Na dotace dosáhnou i rodiny s menším rozpočtem

„Na dotace budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Zavedením této možnosti se program otevírá de facto bez rozdílu všem majitelům domů,“ komentuje jednu z hlavních změn ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pozitivní změnou je také zkrácení lhůt Státního fondu životního prostředí na administraci programu. Schválení žádosti bude trvat maximálně 3 týdny, další 3 týdny pak bude na vyplacení dotace.

Další významnou letošní změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na metr čtvereční. „V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Právě fond bude žádosti o dotace v elektronické podobě přijímat až do 31. října. Výše jednotkové dotace se podle Petra Valdmana liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná pro fasádu a podobně.

Platí přitom, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace. Na webové stránce Zelená úsporám si lidé mohou na dotační kalkulačce spočítat parametry podpory pro svůj konkrétní dům a podle toho se rozhodnout, zda o dotaci požádají.

Stavební firmy věří, že program pomůže posílit oživení stavebnictví, které se od začátku ekonomické krize v roce 2008 ještě stále nedostalo na svoji původní výkonnost.  

Až sto miliard pro stavebnictví

„Energeticky úsporné stavění patří k perspektivním odvětvím českého stavebnictví. Nejde pouze o zvýšení energetických standardů a snížení nákladů na spotřebu energie na vytápění v budovách, ale i o možnost v této souvislosti výrazně změnit jejich architekturu a vzhled,“ říká Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Díky významnému multiplikátoru vyvolanému stavební činností navíc může ekonomicky výrazně přispět do státního rozpočtu. „Nová zelená úsporám je součástí Národního akčního plánu energetické účinnosti v ČR, a pokud nedojde k výrazné změně zahájeného procesu, mohly by  stavební práce dosáhnout do roku 2020 objemu ve výši cca 100 miliard korun,“ dodává Pavel Ševčík.

„Zelená úsporám již v minulosti pomohla českému stavebnictví a zcela jistě bude mít pozitivní vliv na jeho vývoj i nyní. Půjde ale spíše o pozitivní dopady u vybraných segmentů v sektoru. Vzroste například zaměstnanost v segmentu malých a středních firem, případně v počtu živnostníků, velkých firem se to spíše nedotkne,“ konstatuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Finanční efekt by přitom mohl být dokonce větší, než při první vlně programu. „Na první výzvu bylo alokováno 20 miliard korun, Nová zelená úsporám by měla být do roku 2020 podpořena částkou 27 miliard korun,“ porovnává Pavel Ševčík.

„Do konce roku 2015 bude pravděpodobně vyčleněno 3,5 miliardy korun. Pevně věříme, že zbývající část bude do roku 2020 zdrojově zabezpečena. Důležité je rovnoměrné rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech,“ dodává Pavel Ševčík.

Certifikace už nebude nutná

Navíc bude mít k programu nově přístup širší okruh stavebních firem. „Jednou z klíčových změn pro firmy bude zrušení certifikace dodavatelů. Dříve mohly práce realizovat jen vybrané firmy, případně dodavatelé materiálů. Nyní toto omezení nebude, tj. budou se moci zapojit v podstatě všichni,“ upozorňuje Jiří Vacek.

Není to jediná pozitivní změna. „Měla by se snížit administrativní náročnost spojená s vyřizováním žádostí,“ doufá Pavel Ševčík.

Stavební společnosti se již na chystaný boom připravují. „Vzhledem k tomu, že naše firma prodává i materiály a systémy zateplující fasády a střechy domů, očekáváme od programu ‚Nová zelená úsporám‘ navýšení našich tržeb, a to již ve druhém pololetí letošního roku,“ odhaduje Vladimír Zábranský, jednatel stavební firmy První Chodská.

S první vlnou Zelené úsporám podnik nemůže současnou situaci porovnávat, protože tehdy ještě sortiment pro zateplování nenabízel. „Dnes je situace jiná, a proto očekáváme několikanásobný přínos pro naši firmu,“ uzavírá Vladimír Zábranský.

Obrovský zájem

Start programu ukázal, že příznivá očekávání stavebníků budou zřejmě oprávněná. Za pouhý týden od spuštění příjmu žádostí do  programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 459 žádostí za více jak 123 milionů korun. To je vzhledem k celkové výši alokace téměř 11 procent z celkových prostředků připravených pro rodinné a bytové domy.

„K dnešnímu dni evidujeme 430 odeslaných žádostí u rodinných domů za více než 95 milionů korun a dalších 1400 žádostí za předběžně odhadovaných 300 miliónů korun je ve stavu rozpracovanosti. U bytových domů bylo přijato 29 žádostí v hodnotě 28 miliónů korun,“ říká Petr Valdman. Žádosti nejčastěji přicházejí z Moravskoslezského, Středočeského a Jihomoravského kraje.

Dalibor Dostál

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce

 • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
 • Pokračuje  jednoduchá administrativa programu  – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
 • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
 • Výše dotace u rodinných domů až 50 %, u bytových domů až 20 % z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
 • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách http://www.novazelenausporam.cz
 • Žádosti  lze podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12 hodin tamtéž.

Zdroj: MŽP