Nové aktualizace harmonizovaného sazebníku vstoupily v platnost v lednu 2022

Světová celní organizace uvedla 1. ledna 2022 v platnost aktualizovaný celní sazebník. Významné změny jsou očekávány v oblastech technologie a globálních priorit.

Od 1. ledna 2022 vstoupil v platnost nový harmonizovaný sazebník (HTS) s řadou významných aktualizací pro dovozce a vývozce.

Ilustrační fotografie

Světová celní organizace (WCO) provedla přibližně 350 změn, které budou mít dopad na značný počet výrobků a skupin výrobků dovážených do USA. Kromě nových klasifikací by dovozci měli vzít na vědomí také aktualizované popisy tarifů, právní poznámky a popisy produktů. Očekává se, že nové změny budou odpovídat pokračujícímu technologickému pokroku a rozvoji globálních priorit.

Společnosti zabývající se mezinárodním obchodem, které dosud nepřezkoumaly svou databázi výrobků, by tak měly učinit okamžitě, aby určily veškeré nezbytné aktualizace pro rok 2022.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Zdroj: www.internationaltradeinsights.com
Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago, USA.

• Oblasti podnikání: Obchod