Nové ocenění chce zvýšit zájem českých spotřebitelů o zelené výrobky

Firmy, které se zaměřují na šetrné produkty, mají šanci odlišit se od ostatních podniků. Mezinárodní organizace Green Brands udělila v Česku první ceny, další desítky firem procházejí auditem.Změny klimatu a šetrný přístup k životnímu prostředí jsou pro podniky ve vyspělých zemích výrazně důležitějším tématem, než je tomu zatím v Česku. Zvýšit důraz na tyto oblasti podnikání si dalo za cíl mezinárodní ocenění Green Brands, které nedávno vstoupilo do České republiky.

Napomáhat rozvoji udržitelného podnikání v tuzemsku se snaží od listopadu roku 2018. Organizace ve spolupráci s nezávislými a uznávanými mezinárodními institucemi a odbornou porotou oceňuje odpovědné a udržitelné značky, tedy společnosti, produkty, služby, iniciativy či osobnosti, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje a přispívají tak významnou měrou k ochraně životního prostředí.

„V České republice stoupá zájem o to, jak moc se společnosti či poskytovatelé služeb zabývají životním prostředím. Díky ‚zelenému‘ ocenění Green Brands se tak mohou zákazníci lépe orientovat a podpořit ty značky, které se zasazují vysokou měrou o ochranu krajiny a přírody, obyvatel a udržitelnosti životních a výrobních podmínek,“ uvádí András Wiszkidenszky, regionální ředitel Green Brands Česká republika.

Ocenění má zejména pomoci malým a středně velkým podnikům v propagaci jejich udržitelných aktivit u nás i v zahraničí. Českou odbornou porotu, která je nedílnou součástí procesu a garantem nezávislosti, tvoří významné osobnosti a kapacity z vědní, sociální i mediální sféry, jakými jsou například pan Bedřich Moldan ze společnosti Sustainable Energy Committee, David Storch z České Společnosti pro Ekologii nebo Aleš Kuták z Komory obnovitelných zdrojů energie.

Na začátku byla krize cestování

Organizace Green Brands byla založena Norbertem Luxem v roce 2007 na základě jeho úspěšné kariéry v mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnot a kvalit fungování značek, a také díky jeho celoživotní náklonnosti k ochraně přírody. Klíč k založení tak byl v propojení Luxových zkušeností z brand-marketingu a jeho osobního přesvědčení o důležitosti ochrany přírody.

„Hodnoty, které jsem v mládí převzal od svých ekologicky smýšlejících rodičů, mne dovedly k celoživotnímu přesvědčení, že udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou naprosto zásadní,“ uvádí Norbert Lux, zakladatel Green Brands.

Původně se věnoval například psaní turistických průvodců po Austrálii, Novém Zélandu, Havaji a dalších exotických lokalitách. Organizoval zájezdy po celém Rakousku, Německu, Austrálii a Jižním Pacifiku. Zároveň vychovával svoje čtyři děti na venkově v německých Frankách.

„Poté, co udeřila globální krize cestovního ruchu, jenž byla zapříčiněna teroristickými útoky z 11. září 2001, Válkou v Iráku v roce 2003 a rozšířením viru SARS o rok později, jsem byl nucen opustit svůj dosavadní obor v cestovním ruchu. Přirozeně jsem tehdy zaměřil svou pozornost na ochranu klimatu a přírody. Inspirovalo mne motto: ‚Krize je vždy příležitostí, jak se vypořádat s novými výzvami‘, a já se pustil do práce pro mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnoty a kvality fungování značek,“ dodává Norbert Lux.

Tři kola hodnocení

Organizace Green Brands jako jediná udílí ocenění kvality na základě nezávislého, transparentního a vysoce respektovaného třístupňového procesu, jehož součástí je i důkladný audit značek. Jen od roku 2011 tak bylo například v Rakousku či Německu oceněno 150 značek.

Kromě propagace „zelených“ značek, školení a workshopů zaměřených na udržitelnost a další aktivity vydává organizace jednou za dva roky knihu věnovanou oceněným firmám. „Kniha Green Brands Česká republika vyjde poprvé na konci prvního dvouletého cyklu udělování ocenění, tedy na konci roku 2020. Sice se to zdá až za dlouhou dobu, nicméně si chceme být jisti, že jen ty skutečně zelené značky, které mají zájem na zmírnění svých dopadů na životní prostředí, ocenění získají a stanou se tak ambasadory zdravého podnikání,“ vysvětluje Marek Vácha, manažer Green Brands v České republice.

V současné době je nominováno 45 českých značek, ze kterých po auditu vyjdou držitelé ocenění Green Brands. Celý proces potrvá několika týdnů či měsíců. „Tím, že celý proces hodnocení kvality značek je zaštítěn nezávislými instituty Allplan a Seri, které certifikaci sestavily a následně ji i vyhodnocují, a poté je výsledek auditu předán k posouzení naší české odborné porotě, může proces trvat od několika týdnů u malých značek až po několik měsíců u těch větších,“ dodává Marek Vácha.

První ocenění v Česku

Ocenění Green BrandsV Česku jako první získaly ocenění značky Alterra a enerBIO od společnosti Rossmann a značka Frosch od Melitty. „Je dobře, když firmy mluví o snižování svojí ekologické stopy a je tak prospěšné, když firmy dělají drobná dílčí zlepšení. Nejdůležitější je, když firma udělá z udržitelnosti strategii svého podnikání. A takové příklady je nutné odborně a nezávisle vyhodnotit a následně veřejně oceňovat. Takoví průkopníci pomáhají směřovat byznys jako celek,“ uvádí Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha a odborný porotce ocenění.

V rámci ocenění Green Brands se hodnotí komplexní přístup značek a dopadu jejich aktivit na životní prostředí – od výroby, spotřeby až po likvidaci jejich produktů či služeb. Ve čtyřech kategoriích může být hodnocena celá společnost, její produktové řady, poskytované služby, nebo potraviny.„Z procesu jsou však ihned vyřazeny takoví výrobci či jejich produkty a služby, které jdou proti etickým hodnotám naší společnosti. Tedy, pokud jejich výrobky například obsahují toxické látky, nebo pokud firma kupříkladu porušuje lidská práva tím, že se na výrobě jejich produktů uplatňuje dětská práce,“ zmiňuje Marek Vácha.

Právě komplexní přístup odlišuje soutěž od většiny ostatních. „Na Green Brands je sympatické, že se nedívá pouze na jeden rozměr, ale prozkoumává výrobek ze všech stran. Nejenom jestli třeba není zbytečně obalený v kvantech plastu, ale také jak ho vyrábějí nebo odkud čerpají suroviny,“ dodává porotce Vojtěch Kotecký ze společnosti Glopolis.

Ocenění podle něj pomůže také zákazníkům. „Dva a půl milionu českých zákazníků si v obchodě vybírají podle ekologické stopy výrobku. Jenomže většina spotřebitelů také v průzkumech říká, že není snadné ji rozpoznat. Proto potřebujeme programy, které schroustají složitá data o zboží a přetaví je do srozumitelného označení,“ uzavírá Vojtěch Kotecký.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme