Nové přístupy k zajištění zdravotní péče v SAE


  • Země: AE – Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 25.04.2019

Výzkumy ukazují, že počet obyvatel SAE, kteří každoročně cestují za zdravotní péčí do zahraničí roste tempem 10 % ročně. Částky, které jsou v zahraničí vynakládány za příslušné zákroky činí 170 mil. USD. V některých případech se na jejich úhradách za pevně stanovených podmínek podílí místní zdravotní pojišťovny.
Na druhou stranu byla Dubaj v roce 2016 navštívena 300 tis. turisty, kteří přijeli za účelem zdravotních výkonů. Do roku 2020 by se toto číslo mělo zvýšit na 500 tis. Ovšem otázkou je, zda li se tento trend dokáže udržet. Příčinu vycestování obyvatel SAE za zdravotní péčí do zahraničí lze spatřovat nejen v tom, že v některých případech je zdravotní péče v zahraničí poskytnuta levněji (často cestují do Thajska nebo Indiie), ale také v tom, že některé druhy specializované zdravotní péče nejsou v SAE prozatím v adekvátní kvalitě dostupné nebo chybí vůbec.
Země se tak potýká s nedostatkem specializovaných pracovišť, zejména pokud jde o lékařskou péči poskytovanou při onemocněních rakovinou (24,2 % pacientů cestuje za lékařskou péčí do zahraničí), ale také s nedostatkem vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu, doktorů a sester. Zaměřit se tak hodlají právě na odstranění těchto nedostatků – zřizování specializovaných zařízení a vzdělávání.
Snahou je také do SAE nalákat kvalifikovaný zdravotnický personál. I k tomu by měla sloužit až 10letá víza pro tyto skupiny pracovníků.
Dalším trendem je orientace na moderní technologie, v tomto případě nazývané „TeleHealth“. Jedná se o mobilní aplikaci, která umožňuje snadnější přístup ke zdravotnickému personálu. Zejména v těch případech, kdy není vyloženě nutná osobní návštěva lékaře, a kdy lze zdravotní obtíže komunikovat online prostřednictvím této aplikace. Také slouží ke komunikaci mezi jednotlivými specialisty pracujícími v síti zdravotnických zařízení vlastněných jednou společností.
Dalším velkým tématem jsou zde technologie umělé inteligence. Samozřejmě nebude docházet k tomu, aby doktoři byli v konečném důsledku nahrazeni roboty, ale budou nahrazeni těmi doktory, kteří s těmito novými technologiemi budou seznámeni a budou je využívat. Českým firmám se nabízí příležitost prezentovat technologie umělé inteligence nejen pro zdravotnický sektor na akci GITEX 2019, která se koná v Dubaji ve dnech 6. – 10. 10. 2019 a CzechTrade Dubai nabízí možnost prezentace za zvýhodněných podmínek v rámci společné expozice: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/gitex-2019

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

Pravidelné novinky e-mailem