Nové trolejbusy pro bulharskou Sofii jsou již ve výrobě

V letošním roce město Sofia očekává dodávku 30 nových trolejbusů.

Byla zahájena výroba tří desítek nových trolejbusů, které budou dodány do Sofie v roce 2021. Рrvní tělа јіž vуrоbіlа ѕроlеčnоѕt Ѕоlаrіѕ Вuѕ & Соасh а роѕlаlа је ѕроlеčnоѕtі Škоdа Еlесtrіс, ktеrá іnѕtаlоvаlа еlеktrоnіku. Nové vozy od Škoda Solaris 26Tr nahradí všechny staré trolejbusy Ikarus, které je ještě třeba vyměnit. Dodávka je součástí projektu „Realizace aktivit na zlepšení kvality ovzduší v magistrátu v Sofii prostřednictvím nákupu a dodávek elektrických vozidel pro silniční dopravu – elektrobusy a trolejbusy“ v rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.
Zdroj: www.economy.bg
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl
• Teritorium: Bulharsko