Nový systém certifikací výrobků UKCA ve Velké Británii

Jedním z důsledků brexitu je zavedení vlastního systému certifikací a označení výrobků podle pravidel UK Conformity Assessed (UKCA). Ty nahradí současné označení CE.

Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem označení CE – značka musí být viditelná a čitelná, musí být pouze na zboží, které jí má obsahovat, shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží, možnost vlastní deklarace u vybraných typů výrobků apod. Zavedení UKCA do praxe probíhá postupně od 1.1.2021 a toto přechodné období bude ukončeno k 1.1.2023, kdy se již bude vztahovat bez výjimky na všechny relevantní výrobky.

Zavedením vlastní značky si Velká Británie vytváří prostor neakceptovat například některé budoucí předpisy EU, které se mohou zdát kontraproduktivní. Rozdílný přístup se uplatňuje u vybraných produktových skupin, které britská vláda na svých webových stránkách specifikuje následovně:

Platí původní pravidla pro import zboží:

 • chemicals
 • medicines
 • veterinary medicines
 • vehicles
 • aerospace

Částečná úprava proti evropským normám:
 

 • medical devices
 • rail interoperability constituents
 • construction products
 • civil explosives
 • products requiring eco design and energy labelling
 • cosmetics
 • tobacco products
 • fertilisers

Blíže o předpisech a standardech najdete na stránkách britské vlády https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

Značení UKCA bude povinné pro export do Velké Británie (Anglie, Wales, Skotsko). Pro Severní Irsko nadále zůstávají v platnosti pravidla EU, tedy i evropské standardy a certifikace. Požadavek na novou certifikaci a označení zboží naštěstí nezačal platit okamžitě od 1. ledna 2021. Britská vláda vyšla vstříc podnikatelům a až do 1. ledna roku 2023 je povoleno používat značku CE stejně jako doposud. Ale pozor – tato výjimka se vztahuje pouze na zboží umístěné na trhu (placed on the market) před 1. lednem 2021.

Umístění na trhu je definováno:
„A fully manufactured good is ‘placed on the market’ when a written or verbal agreement (or offer of an agreement) to transfer ownership or possession or other property rights in the product is exchanged. ‘Placing a good on the market’ means each individual good, not a type of good. It does not require the physical transfer of the good.“

To znamená, že na kontrakty uzavřené ještě v roce 2020 a dodávané do Velké Británie až do konce roku 2022 se povinnost nevztahuje. Na nové dodávky by se již pravidla vztahovat měla, přičemž k výrazným kontrolách prozatím nedochází. Na britské straně je stále předpokládáno plnění starých kontraktů.

V každém případě se čeští vývozci musejí na změny připravit, a to co nejdříve. Například že certifikaci provádí externí zkušebna, pak s ní konzultovat možnost testování podle normy UKCA ve spolupráci s britskou autorizovanou zkušebnou. Jejich seznam naleznete pod tímto odkazem níže. Také označení na štítku bude povinné a minimální výška je stanovena na pět milimetrů.

Pro další podrobné a dodatečné informace doporučujeme webové stránky britské vlády, kde jsou údaje průběžně aktualizovány https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království & Irsko
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Velká Británie