Nový zákon umožní širší zapojení Emiráťanů do pracovního procesu

Vláda SAE na základě přijetí speciálního zákona vytváří zvláštní poradní koncil, který bude mít na starosti začleňovat talentované občany SAE do pracovního procesu v privátním sektoru.

Součástí tohoto koncilu budou zástupci jak veřejné, tak i právě soukromé sféry.

Vytvoří tak rámec a podmínky, za jakých by měl následně celý projekt fungovat. Zaměřit se chtějí na velmi perspektivní obory, jako jsou IT, finančnictví, služby a další. Za privátní sféru byly nominováni zástupci takových společností, jako NBD Bank, Emirates Group a Al Futtaim.

Za veřejný sektor jsou v koncilu zástupci ministerstva práce a lidských zdrojů, vybraných univerzit a dalších subjektů.

Data o fungování tohoto projektu budou v budoucnu pečlivě vyhodnocována a následně budou přijímána další adekvátní opatření k naplňování cílů tohoto projektu.

Je tak zřejmé, že vláda SAE se nechce spoléhat na zahraniční pracovní sílu ve špičkových oborech, ale dopřát také šanci k uplatnění talentovaným místním občanům, zejména pak právě v soukromé sféře.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
Zdroj: Gulfbusiness.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Služby