Nový zákon upravuje digitální aktiva v Dubaji. Chrání investory a pomáhá odvětví rozvíjet se

Ustanovení dubajského zákona o regulaci virtuálních aktiv budou platit v celém emirátu s výjimkou Dubajského Mezinárodního Finančního centra (DIFC).

Zákonem se zřizuje dubajský regulační orgán pro virtuální aktiva (VARA). Nový zákon definuje činnosti podléhající povolení VARA takto:

  • provozování a správa služeb platforem pro virtuální aktiva
  • směnárenské služby mezi virtuálními aktivy a měnami, ať už národními nebo zahraničními
  • směnárenské služby mezi jednou nebo více formami virtuálních aktiv
  • služby převodu virtuálních aktiv
  • služby úschovy a správy virtuálních aktiv
  • služby související s portfoliem virtuálních aktiv
  • služby související s nabídkou virtuálních tokenů a obchodováním s nimi
Víceúrovňové křížení silnic v Dubaji, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Jednání, která představují porušení ustanovení tohoto zákona, a pokuty uložené porušovateli jsou stanoveny rozhodnutím vydaným představenstvem Dubai World Trade Centre. V případě osob, u nichž bylo zjištěno porušení zákona, může VARA kromě pokuty přijmout vůči porušiteli některé z následujících opatření:

  • pozastavit povolení na dobu nepřesahující šest měsíců
  • zrušit povolení a koordinovat s příslušným orgánem pro udělování obchodních licencí v emirátu
  • zrušit obchodní licenci

Na základě nového zákona je v Dubaji zakázáno, aby jakákoli osoba vykonávala související činnosti bez povolení VARA. Rovněž osoby, které chtějí vykonávat některou z činností spojených s VA (virtuální aktiva), si musejí zřídit přítomnost v Dubaji, aby mohly vykonávat svou činnost. „Schválení zákona o virtuálních aktivech a zřízení dubajského regulačního úřadu pro virtuální aktiva je zásadním krokem, který upevňuje pozici SAE v tomto odvětví. Krokem, jehož cílem je pomoci růstu tohoto odvětví a chránit investory,“ uvedl šejk Mohammed bin Rašíd.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
Zdroj: Gulf Business

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby