Obavy a nervozita naplňují polské hornictví

Nižší poptávka po uhlí ze strany hutí a konvenčních elektráren pravděpodobně způsobí to, že těžební společnosti budou muset snižovat investiční náklady.

Těžby uhlí byla již před vypuknutí pandemie v obtížné situaci, koronavirus však situaci ještě více zhoršil. Je možné, že bude muset zasáhnout polská vláda a rozhodne o uzavření nerentabilních dolů na černé uhlí. Další možností je také konsolidace těžebních společností.

Nižší poptávka po uhlí ze strany hutí a konvenčních elektráren pravděpodobně způsobí to, že společnosti budou muset snižovat investiční náklady. Dalším faktem je, že doly stárnou a nevznikají nové. Musí se těžit hlouběji a hlouběji. Nepříznivou zprávou je také to, že se zvyšuje import uhlí do Polska.

Nejvíce sledovaná je v tomto ohledu společnost Polska Grupa Górnicza, která má přibližně 41 000 pracovníků. Ve společnosti bylo v roce 2019 vytěženo až 21 % těžby v nerentabilních dolech. V roce 2020 budou výsledky kvůli koronaviru pravděpodobně ještě horší. Dá se očekávat, že vláda bude chtít přenechat některé jejich doly stání společnosti pro restrukturalizaci šachet a dolů

Podle Bogusława Zięteka, šéfa odboru Sierpnia 80, je vhodná doba na propojení dvou sektorů: těžby a energetiky. Nyní nechala vláda zpracovat analýzu, podle které by se mělo stanovit, jak by spolu mohly těžařské a energetické společnosti spolupracovat. Výsledky by měly být prezentovány do konce května. Je ale možné, že vzhledem k pandemii se termín prodlouží do konce června.

Případné uzavření některých dolů bude mít vliv na životy mnoha lidí. Je potřeba si uvědomit, že v polských dolech pracuje okolo 80 tisíc zaměstnanců a firmy z přidružených oborů jako servisní společnosti, výrobci těžebních zařízení, výzkumné společnosti aj., zaměstnávají dalších 400 tisíc lidí. Pro Polsko je uhlí velmi významnou surovinou, bude proto velmi důležité, aby vláda učinila moudré kroky pro záchranu těžebního sektoru.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko, Ivo Šipl.
Zdroj: https://www.wnp.pl/

Pravidelné novinky e-mailem