Objem bezhotovostních plateb v Japonsku meziročně vzrostl

Japonské ministerstvo průmyslu zveřejnilo nová data o preferovaném způsobu platby běžných domácností. 26,8% podíl bezhotovostních plateb za rok 2019 pak sice znamená nejvýše zaznamenanou hodnotu, země však stále výrazně zaostává za okolními státy, jako jsou Čína nebo Korea.

Pověstné japonské lpění na hotovosti a vysoký objem peněz v objemu (ten v květnu dosáhl rekordní hodnoty 5 mld. USD) nutí japonskou vládu k zavádění různých podpůrných programů a marketingových akcí, jež mají za cíl rozšíření bezhotovostních plateb mezi japonské spotřebitele. Největší pozornost v poslední době získal především program CASHLESS zavedený počátkem loňského října souběžně s navýšením hodnoty spotřební daně z 8 na 10 %. Ten zajišťoval při bezhotovostní platbě u registrovaných prodejců vrácení 2-5 % ze zaplacené částky, a to buďto formou věrnostních bodů či přímo platbou na účet kupujícího.

Kampaň CASHLESS nicméně k 30. červnu skončila a zůstává proto otázkou, jestli se podaří sice pomalý, ale stabilní růst podílu bezhotovostních plateb dlouhodobě udržet. Varovným signálem může být i skutečnost, že meziroční růst mezi lety 2018 až 2019, navzdory spuštění vládního programu, byl pouze 2,1 % a dosáhl tak nižších hodnot než v roce předchozím, kdy zaznamenal 2,7 %. Vláda proto chystá kroky, které by umožnily regulovat výši marží provozovatelů platebních bran a terminálů. Bez nich by totiž dle vládních analytiků nebylo možné docílit v minulosti vytyčeného cíle 40% podílu bezhotovostních plateb v roce 2025.

Zdroj: Nikkei, Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu

Pravidelné novinky e-mailem