Objem importu do Japonska klesl v prvním pololetí o 11,6 %

Nejistá situace na globálních trzích a útlum domácí spotřeby zapříčinily největší propad v množství dovezeného zboží od druhé poloviny roku 2016. Export při poklesu o 15,4 % pak dokonce zaznamenal nejhorší výsledek za poslední dekádu.

Současná situace se negativně promítla i do japonské obchodní bilance. Ta v uplynulých šesti měsících skončila s deficitem 2,24 biliónu jenů, a v záporných hodnotách se tak ocitla již čtvrté pololetí v řadě.

Největší pasivní obchodní bilanci mělo Japonsko již tradičně s Čínou, USA či zeměmi Středního Východu. V případě USA dokonce rozdíl v objemu vývozu a dovozu vzrostl za poslední pololetí téměř o polovinu. Deficit obchodní bilance se zeměmi EU se pak sice ve sledovaném období zmenšil, a to o celých 34,5 %. I tak ale činil celkově 0,73 bilionu jenů.

Podíváme-li se na objemy konkrétních druhů zboží dovážených ze zemí EU do Japonska, nejvíce si meziročně v uplynulém pololetí pohoršily uhlí (-91 %), letadla (-77,7 %) a zemní plyn (-44,7 %).

K většímu či menšímu propadu nicméně došlo u naprosté většiny sledovaných položek, ať již se jednalo o nezpracované dřevo (-16 %) nebo oděvy a módní doplňky (-26,9 %). Několik výjimek z tohoto trendu tvořily izolované vodiče (65,6 %), neželezné kovy (32,7 %), ale např. i cereálie (12,3 %), které v průběhu karantény získaly u japonských spotřebitelů na popularitě.

Zdroj: Japan Times, Japan Customs
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu
• Teritorium: Japonsko