Objem japonského exportu klesal nepřetržitě po 24 měsíců

Pokles listopadového objemu exportu 4,2 % na 6,11 bil. JPY ve srovnání s hodnotami z předešlého roku završil dva nelehké roky pro japonské exportéry.

Přetrvávající nízká poptávka po automobilech v Evropě a na Blízkém východě jsou dle statistiků japonského ministerstva financí hlavní příčinou v pokračování nepříznivého vývoje v množství japonského exportu. Ten se sice během podzimu vzpamatoval z dvojciferných propadů z období mezi letošním březnem až srpnem, nástup druhé vlny pandemie v řadě západních zemí ale zdá se opět nastartoval negativní trend ve vývoji jeho hodnot.

Meziroční pokles v listopadu byl o 0,2 % větší než říjnové výsledky. Dlouhodobý úpadek zaznamenává i objem importu. Ten klesá konstantně již po 19 měsíců a jeho listopadové hodnoty se oproti listopadu 2019 propadly o 11,1 % na 5,75 bil. JPY. Listopadová čísla jsou nicméně o něco příznivější než ta říjnová, kdy se meziroční propad zastavil na 13,3 %.   

Zdroj: Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí