Objem odpadu vyprodukovaného lotyšskými občany se za pět let zvýšil o 21 %


  • Země: LV – Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 10.07.2019

Pouze 23,3 % z celkového objemu odpadu domácností bylo zrecyklováno, zatímco průměrný podíl zrecyklovaného odpadu v EU činí 46,3 %. Tato data potvrzují, že nový lotyšský odpadní management by měl zahrnovat komplexní řešení nakládání s odpady.

Ředitel Latvijas Zaļais punkts (lotyšská společnost pro nakládání s odpady) Kaspars Zakulis uvádí, že Lotyšsko je zavázáno do r. 2025 recyklovat polovinu odpadu domácností. Zakulis taktéž doplňuje, že přibližně čtvrtina „sesbíraného“ odpadu představují obaly různého druhu, z toho 60 % je recyklováno v použitelné materiály.  

Podle údajů Eurostatu, jeden občan EU vyprodukuje 488 kg odpadu v domácnosti za rok. Za posledních 5 let se v tomto ohledu Lotyšsko přiblížilo průměrné hodnotě s objemem odpadu 438 kg na jednoho lotyšského residenta v r. 2017 (oproti 350 kg odpadu v r. 2013). 

Latvijas Zaļais punkts také zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v budování infrastruktury pro třídění odpadu a snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony Lotyšska. Na příklad Riga, která vyprodukuje 40 % veškerého lotyšského odpadu, má jednu z nejhůře rozvinutých infrastruktur pro třídění odpadu v zemi.

Zdroj: BNN, 10.7.2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga.

Souborové přílohy

Pravidelné novinky e-mailem