Objemy ruského zahraničního obchodu se navyšují

Hlavními zeměmi, se kterými Rusko navýšilo objemy vzájemné obchodní výměny, jsou ty, které podporují zavedení antiruských sankcí. Informace vychází ze sdělení výsledků analýzy konzultační mezinárodní firmy FinExpertiza. Výsledek je dosažen především nárůstem exportu z Ruska.
Za 10 měsíců roku 2018 obrat zahraničního obchodu představoval 567 mld USD, což je o 20 % více, než tomu bylo za analogické období roku 2017. Ruský statistický úřad vydělil 27 zemí, na které připadá navýšení vzájemného obchodu. Sedmnáct z těchto zemí podporuje sankční režim. Tyto země se až polovinou podílí na celkovém obchodu.
Na prvním místě, z hlediska nárůstu vzájemné obchodního obratu, je Polsko (navýšení o 38 %), druhé místo zaujímá Moldávie (+ 31 %), na třetím místě Švýcarsko (+30,1 %). Nedošlo však k dosažení vzájemných objemů při obchodní výměně z před krizového období roku 2013.
K úrovni té doby je nejblíže Belgie, která je na 99 %, dále pak USA (92,6 %) a Moldávie (91,8 %). Na nejnižší úrovni ve srovnání s rokem 2013 je obchodní obrat s Lotyšskem (38,7 %), Ukrajinou (39,5 %) a Itálií (50,8 %). Celkový objem je nyní na úrovni 83 % roku 2013 a postupně se navyšuje od roku 2016, kdy dosáhl minima, tj. 56 % roku 2013.


  • Země: RU – Rusko
  • Datum zveřejnění: 12.02.2019

Zdroj: https://ria.ru/20190128/1549998478.html
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme