Zdroj: CzechTrade

Objemy služeb přenosu elektřiny v Kazachstánu vzrostly o 7,2 procent

V loňském roce Kazachstán vyrobil 112 866 milionů kWh elektřiny a spotřeboval 112 944,6 milionů kWh.

Objem služeb pro přenos elektřiny sítěmi kazachstánského národního podniku KEGOC vzrostl oproti roku 2021 o 7,2 % a dosáhl 58 570,3 milionu kWh. Přitom v prosinci 2022 byl v Kazachstánu zaznamenán rekordní údaj o spotřebě elektřiny. K 7. prosinci 2022 byla maximální spotřeba 16 459 MW, přičemž celková výroba elektráren v zemi byla 15 203 MW. Při takto vysokém zatížení fungovala National Electricity Grid (NEG) provozovaná společností KEGOC spolehlivě.

Ilustrační fotografie

Služby provozovatele soustavy pro technický dispečink dodávky do sítě a spotřeby elektrické energie byly poskytnuty ve výši 104 2649 mil. kWh, služby pro organizaci vyrovnávání výroby a spotřeby elektrické energie ve výši 203 233 mil. kWh.

KEGOC JSC vykonává funkce systémového operátora Jednotného elektrického energetického systému v Kazachstánu. Vlastní a spravuje aktiva National Electric Grid (NEG). Hlavní aktivity spadají do sféry přirozeného monopolu. V bilanci společnosti jsou elektrická vedení o napětí 220-1 150 kV o délce 27 000 km a 82 elektrických rozvoden s instalovaným výkonem transformátorů 39 GVA, které tvoří NEG.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.
Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz

• Oblasti podnikání: Energetika | Investice
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme