Obnovitelné zdroje již zaujímají 50 % celkové produkce elektrické energie v Chile

Celková transformace energetického průmyslu vedla před několika lety k vyššímu užívání obnovitelných zdrojů. Jejich vyžívání se v Chile vyšplhalo až na 50 % celkově užívaných energetických zdrojů.

solarni-dv791033-225.jpgBěhem srpna 2020 v Chile převažovala energie získávána hlavně ze solárních a větrných elektráren. Využívání těchto možností je pro zemi velkým krokem vpřed a i nadále se počítá s jejich zvyšováním a zařazováním do běžné produkce energie. Obnovitelné zdroje jsou výhodné nejen z ekonomického a technologického hlediska, ale jsou navíc šetrné k životnímu prostředí. U nových projektů, které se aktuálně v Chile připravují, se už z 90 % počítá s využitím právě obnovitelných zdrojů. Odborníci počítají, že v roce 2030 by mohlo být Chile zásobováno tímto typem energie z 85 % a v roce 2050 dokonce již z 95 %.

Zdroj: Diario Financiero
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile

Pravidelné novinky e-mailem