Zdroj: CzechTrade

Obnovitelné zdroje vylepšují svůj podíl v energetickém mixu v Německu

Na jaře 2023 budou v Německu odstraněny poslední jaderné elektrárny. Podle Německého statistického úřadu stále převládá v Německu uhlí jako hlavní zdroj pro výrobu elektřiny.

Svůj podíl v rámci energetického mixu i nadále vylepšují alternativní zdroje energie. Od jádra se podle plánu spolkové vlády opouští. Výroba elektřiny z jádra zaznamenala v roce 2022 pokles o polovinu ve srovnání s předchozím rokem, což bylo způsobeno odstavením tří ze šesti jaderných elektráren na konci roku 2021. Do 15. dubna 2023 mají být odstaveny i poslední tři jaderné elektrárny.

Ilustrační fotografie

Celkově bylo v roce 2022 v Německu vyrobeno a do sítě dodáno 509 miliard kilowatthodin elektřiny. To je o 1,9 procenta méně než v roce 2021. Největší podíl měly konvenční zdroje energie s 53,7 procenty, ale produkce elektřiny z těchto zdrojů meziročně klesla o 8,7 procenta. V roce 2021 byl podíl konvenčních zdrojů na výrobě elektřiny 57,7 procenta. Podíl obnovitelných zdrojů vzrostl o 7,3 procenta na 46,3 procenta. Kromě intenzivnější výroby elektřiny z větrných elektráren k tomu přispěl také významný nárůst produkce solární energie.

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdroj: Spiegel

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme