Obrovský potenciál dalšího růstu zdravotnického průmyslu v Číně je příležitostí o pro české dodavatele

Čínský zdravotnický průmysl byl nucen v roce 2020 provést tvrdý reset. Stejně jako epidemie SARS v roce 2003 odhalila mezery v infrastruktuře pro sledování nemocí, covid-19 odhalil trhliny v poskytování zdravotnických služeb.

Nyní, když je Čína pověřena přestavbou a reorganizací svého zdravotnického systému, začala vláda signalizovat priority pro další éru transformace zdravotnictví.

Ilustrační fotografie

Boj s pandemií způsobil zásadní přehodnocení priorit v rámci zdravotnického systému a zlepšení kritické zdravotnické infrastruktury, digitálních služeb a podpory veřejného zdraví je nyní naléhavější, než kdyby k infekční epidemii nedošlo.

Čínský zdravotnický sektor  v letech 2010-2020

Čínský zdravotnický průmysl je v současnosti na druhém místě na světě, hned za USA. Trh trvale rostl v posledních pěti letech rychlým tempem a v roce 2019 dosáhl 7,82 bilionu jüanů (1,1 bilionu dolarů), což je nárůst o 10 procent ve srovnání s předchozím rokem. Navzdory tomu zůstává relativně nerozvinutý, přičemž čínské výdaje na zdravotnictví, včetně léčiv, zdravotnických prostředků, distribuce, nemocnic, lékáren a pojištění, představují pouhých 7,12 procenta celkového HDP v roce 2020, zatímco USA dosáhly ve stejném roce 18 procent.

Vzhledem k tomu, že mnoho zemí zaznamenalo v roce 2020 pokles HDP, mohlo to mít dopad na celkové vládní výdaje, z nichž je určitá částka přidělena právě na zdravotnictví. Přestože čínský HDP zaznamenal v roce 2020 pomalejší růst o 2,3 procenta, výdaje na zdravotnictví stále vzrostly z 6584,14 miliardy jüanů v roce 2019 na 7230,64 miliardy jüanů v roce 2020.

Trh tedy představuje značné příležitosti pro růst, zejména proto, že čínská vláda nedávno představila několik iniciativ na podporu dlouhodobého růstu a inovací v poskytování zdravotní péče, a zdravotní péče bude pravděpodobně více figurovat ve 14. pětiletém plánu (zahrnujícím roky 2021-2025), než tomu bylo ve 13. pětiletém plánu.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Pokud jde o zahraniční investice, zdravotnický průmysl se neustále otevírá zahraniční účasti, a to jak z hlediska odstraňování položek z tzv. negativního seznamu, tak přidáváním položek na seznam podporovaných investic. V roce 2019 byly nové suroviny pro výrobu vakcín a lékařské instituce nově přidány na národní seznam podporovaných zemí 2019, což znamená, že jsou nyní centrální vládou podporovány investičním sektorem, což otevírá příležitosti pro zahraniční investory k přístupu k preferenčním politiky a daňové sazby.

V roce 2020 Čína v kategorii průmysl lékařských přístrojů přidala seznam nových položek do katalogu podporovaného zahraničními investicemi, včetně výroby zdravotnického zařízení AI, špičkového radioterapeutického a chirurgického vybavení, rehabilitačního vybavení, nositelných inteligentních zdravotnické vybavení, mobilní a telemedicínské vybavení atd.

Očekává se, že do roku 2030 bude mít Čína více než 25procentní podíl na celosvětovém průmyslu zdravotnických prostředků s více než 200 miliardami USD, což je druhé místo za USA, u kterých se očekává, že ve stejném období překročí tržby 300 miliard USD.

Ilustrační fotografie

Výhled čínského průmyslu zdravotnických prostředků

Covid-19 urychlil technologickou transformaci, která již probíhá v odvětví zdravotnických prostředků. Propuknutí nákazy vyústilo v nebývalý důraz na veřejné zdraví, což se na spotřebitelské úrovni promítlo do prudkého nárůstu preventivních a dlouhodobých pomůcek a zařízení pro péči o pacienty.

Navíc, vzhledem k obrovskému množství shromážděných informací a novým digitálním návykům vytvořeným během období kontroly a prevence covidu-19 je nyní k dispozici více údajů pro optimalizaci kvality diagnostiky, léčby a prevence špatných zdravotních stavů.

Výsledkem je, že toto odvětví je nyní plné nových příležitostí, jak posunout tradiční nabídku produktů k obchodnímu modelu více orientovanému na služby, který je také možný díky novým aplikacím vznikajících technologií, jako je 5G, umělá inteligence, internet věcí nebo analýza dat. software. V důsledku toho musí zahraniční nadnárodní společnosti zvážit, jak bojovat nebo spolupracovat s místními technologickými firmami, které mají výrazné konkurenční výhody a lepší přístup k datům.

Zahraniční společnosti, které chtějí vstoupit nebo rozšířit svou přítomnost v čínském průmyslu zdravotnických prostředků, by měly zvážit klíčové faktory úspěchu, včetně regionálních nebo oborově specifických preferenčních politik, a měly by si být vědomy přizpůsobení se distribučním modelům a prodejním kanálům specifickým pro jednotlivé země a investovat do místní technologické infrastruktury, a spolupráce s domácími zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci.

Čínský průmysl zdravotnických prostředků nadále vykazuje obrovský potenciál růstu. Společnosti působící v této oblasti však musí pokračovat v dlouhodobých investicích a navazovat partnerství, aby si vydobyly svůj podíl na tomto masivním trhu, aby zůstaly relevantní i v roce 2030.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí