Od poloviny roku 2021 bude ve Francii platit zákaz instalace plynového vytápění v nových budovách

Dle chystaných nařízení francouzské vlády by měly být od poloviny roku 2021 zakázány nové instalace výhradně plynového vytápění v nových budovách. Maximální povolená mezní hodnota emisí bude stanovena na čtyři kilogramy (kg) CO2/rok/m2 pro domy a pro byty na 14 kg CO2/m2. Toto nařízení by mělo umožnit vývoj inovativních řešení včetně hybridů, jako jsou tepelná čerpadla využívající v případě velmi nízkých teplot plyn jako lehký doplněk vytápění.

Dle nově zveřejněných nařízení vlády nastane ve Francii již brzy konec s instalacemi plynového vytápění v nových budovách. Tyto nové přepisy, které stanoví nové mezní hodnoty pro spotřebu energie a emise skleníkových plynů pro budovy, se budou od léta 2021 vztahovat na byty, kanceláře a budovy určené pro vzdělávání. 

Nařízení se bude týkat i rodinných domů, jejichž žádost o stavební povolení bude podána po roce 2020. U kolektivního bydlení, kde alternativy topení plynem nejsou ještě dostatečně pořešeny, je tolerance povolena do roku 2024.

Maximální povolená mezní hodnota emisí bude od roku 2021 stanovena na 4 kilogramy (kg) CO2/rok/m2 pro domy a pro byty na 14 kg CO2/m2. „Od roku 2024 by se se tato prahová hodnota měla snížit na 6 kg CO2/m2, což prakticky vylučuje vytápění výhradně plynem, ale umožní vývoj inovativních řešení včetně hybridů, jako jsou tepelná čerpadla využívající v případě velmi nízkých teplot plyn jako lehký doplněk vytápění,“ upřesňuje francouzské Ministerstvo pro ekologickou transformaci.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie. 
Zdroj: BFM Business
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Francie