Odhad roční sklizně v Brazílii byl v minulém týdnu snížen

I v tomto roce měla Brazílie, stejně jako v předchozích dvou letech, zaděláno na rekordní roční sklizeň. Dva její hlavní tahouni, sója a kukuřice, však nakonec nedosáhnou výnosů, které byly predikovány ještě v polovině roku.

Brazílie totiž v běžném roce mívá až 3 sklizně zemědělských plodin, vždy v závislosti na regionu. Jižní části mívají většinou pouze dvě, protože státy jako Rio Grande do Sul nebo Santa Catarina, jsou už v zeměpisných šířkách, kde bývají v zimních měsících, tedy mezi červnem a srpnem, teploty někdy i záporné. Druhá sklizeň, která by měla probíhat v měsíci srpnu, v regionech, kde bývají sklizně tři, byla ale poznamenána dvěma negativními faktory: nedostatkem srážek v druhém trimestru tohoto roku, které měly vliv hlavně na velkopěstitele, a také nízkými teplotami na přelomu července a srpna, kdy zažil jih a jihovýchod Brazílie nebývale nízké teploty.

Jižní státy jsou na takto nízké teploty zvyklé, ale státy z bohatého jihovýchodu jako Sao Paulo nebo Minais Gerais, mívají teploty kolem nuly vzácně. Drobní nebo střední zemědělci se snažili chránit svoje pole a políčka rozličnými způsoby. Zakrýváním plodin
plachtami, kropením ovocných sadů, aby lehká námraza ochránila poupata, nebo dřívější sklizní plodin jako jsou saláty a dýně. Jižní část státu Minas Gerais, kde sídlí dost pěstitelů kávy, v minulých týdnech oznamovala až čtvrtinové ztráty úrody.

Pěstitelé, kteří využívají skleníků a pařenišť, si s nízkými teplotami dokázali poradit bez větších ztrát. V minulých dvou týdnech proto výrazně vzrostla poptávka po tomto typu doplňku na zahrady a menší pěstitelské celky. Okurky, rajčata nebo baklažány produkované menšími pěstiteli, kteří pařeniště a skleníky využívají, nebyly mrazy nijak dotčeny a i v průběhu celého roku je u nich zajištěn větší a stabilnější výnos. Producenti si chválí hlavně možnost udržování správné vlhkosti, kterou vzhledem k nižšímu množství srážek v posledních letech, bývá složité dosáhnout na otevřených polích a zahradách.

Zpracoval kolektiv pracovníků
kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroje: exame.com, g1.globo.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí