Zdroj: CzechTrade

Odstavení jaderných elektráren ve Francii zpomaluje snižování emisí oxidu uhličitého

Odstavení desítek jaderných reaktorů již mělo pro Francii klimatické dopady.

První předběžné odhady emisí skleníkových plynů, které ve čtvrtek zveřejnil Citepa, orgán zodpovědný za přesnou evidenci těchto emisí, které způsobují oteplování zemské atmosféry, naznačují, že za prvních šest měsíců roku emise téměř neklesly (-0,6 % pro všechna odvětví bez propadů uhlíku; 213,2 milionu tun ekvivalentu CO2). To je neuspokojivý výsledek, neboť Francie si v národní nízkouhlíkové strategii (SNBC) stanovila za cíl snížit emise o 40 % mezi lety 1990 až 2030.

Ilustrační fotografie

V první polovině roku zaznamenala prudký nárůst emisí zejména dvě odvětví. Za prvé, emise z výroby energie vzrostly o 7,6 % na téměř 24 milionů tun. Důvod je třeba hledat ve výrobě elektřiny. Francie přešla na plyn, aby mohla vyrábět elektřinu a kompenzovat četné odstávky jaderných elektráren v roce 2022, zdůrazňují odborníci ze společnosti Citepa.

Emise z dopravy se rovněž zvýšily o 7 %. Nejvíce vzrostly emise z benzinových vozidel – osobních, nákladních i dvoukolových – a z francouzské letecké dopravy. To je překvapivý výsledek vzhledem k tomu, že ceny pohonných hmot prudce vzrostly. „Do hry mohly vstoupit dva protichůdné faktory, a to oživení po pandemii covidu-19 v roce 2020 a energetická krize v roce 2022,“ tvrdí organizace s tím, že efekt oživení po covidu-19 byl proto silnější.

Zdroj: lesechos.fr
Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Francie

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí