OECD předpovídá Rakousku v roce 2020 snížení HDP o osm procent

V roce 2021 očekává OECD růst HDP pouze o 1,4 procenta. Podle ekonomů nebude předkrizové úrovně dosaženo až do konce roku 2022. Deficit se zvýší o více než 10 procent HDP. Nejvíce je postižen sektor cestovního ruchu.

Je možné, že rakouský hrubý domácí produkt v letošním roce poklesne až o osm procent, v příštích letech se bude zvyšovat jen pozvolna a pod předkrizovou úrovní zůstane až do konce roku 2022. To uvádí OECD ve své šestiměsíční ekonomické prognóze, kterou zveřejnila v úterý. V červnu byl pokles letošního rakouského HDP odhadován na 7,5 % v případě, že dojde ke druhé vlně pandemie.

Pro nadcházející rok očekávají experti růst HDP pouze o 1,4 % a až v následujícím roce o 2,3 %. V letošním roce předpokládá OECD pokles soukromé spotřeby o 7,9 %. V roce 2021 by mělo dojít k jejímu oživení a růstu o 2,9 % a v roce 2022 o 2,3 %. Pro dovoz a vývoz zboží a služeb se letos očekává propad kolem 13 %, v roce 2021 čtyřprocentní růst a v roce 2022 zvýšení o 4,5 procenta.

Vzhledem k blížící se dostupnosti účinné vakcíny na COVID-19 je pravděpodobné obnovení hospodářské aktivity v letech 2021/22. Podle OECD ale zůstane pod úrovní trendu z období před krizí až do konce roku 2022. Výrazně vyšší míra nezaměstnanosti má vydržet až do konce roku 2021 a až v roce 2022 začne postupně klesat.

Nízké příjmy z daní, vysoká podpora

Slabé daňové výnosy a velkorysá podpora podniků v důsledku koronové krize povedou k vysokému rozpočtovému deficitu. OECD odhaduje schodek veřejných financí v letošním roce na 10,5 % HDP, v příštím roce by měl tvořit 6,7 % a v následujícím roce 2,6 % HDP. Celkový vládní dluh by se tak letos podle maastrichtské definice měl zvýšil na 86,8 % HDP, v roce 2021 na 91,9 % a v roce 2022 na 92,2 %. V roce 2019 tvořil 70,6 % HDP.

OECD_CZ.jpg

Rychlá a rozhodná opatření pomohla udržet pracovní místa a podniky, ale je třeba zajistit, aby dobře míněná krátkodobá politická podpora nebránila dlouhodobému růstu. Přísnější podmínky kurzarbeitu by měly pracovníkům usnadnit přechod mezi odvětvími.

I v nadcházejících letech by měla produkce klesnout, neboť protikoronová opatření a dobrovolná omezení si vybírají svou daň na soukromé spotřebě. Přerušení globálních hodnototvorných řetězců a omezený růst nejdůležitějších obchodních partnerů negativně ovlivňují export a investice.

Pokud konec fiskálního stimulu nebude vyvážen poklesem míry úspor domácností, bude to mít dopad na růst v letech 2021 a 2022. Rizika zpomalení jsou podle OECD vysoká.

Hrozí vlna bankrotů

Podniky působící v odvětví cestovního ruchu jsou často silně dluhově financovány a mnohdy v rodinném vlastnictví. Těmto společnostem hrozí vlna bankrotů, pokud dojde k dalším cestovním omezením a pokud bude přetrvávat snížená poptávka. OECD varuje, že to by mohlo vést k negativním důsledkům na zaměstnanost v odlehlých oblastech i na regionální soudržnost.

Možnosti, jak podpořit podnikatele a zároveň zabránit prudkému nárůstu podnikového dluhu, jsou omezené, neboť trh s vlastním kapitálem je v Rakousku méně rozvinutý než jinde. Vláda by měla vytvářet pobídky pro poskytování a zvyšování vlastního kapitálu, například prostřednictvím daňových výjimek na investice nebo daňových pobídek pro investice do rizikového kapitálu a private-equity investic do malých a středních podniků.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: 
www.trend.at
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Rakousko