OECD upozorňuje, že Izrael strádal během pandemie vice než ostatní rozvinuté země

Pandemie COVID-19 vrátila izraelskou ekonomiku o několik let zpět. Přestože v Izraeli již nejsou v platnosti téměř žádná plošná opatření, která by výrazně ovlivňovala ekonomiku země, návrat na svou předchozí úroveň bude pravděpodobně Izraeli trvat déle než jiným zemím OECD.

Podle studie OECD, která byla provedena ve všech členských státech ke konci roku 2020, se Izrael zařadil mezi ty vyspělé země, jež celosvětová pandemie koronaviru zasáhla ekonomicky nejvýrazněji. Přestože se Izrael může chlubit nejrychlejším celonárodním vakcinačním procesem, který začal o několik týdnů až měsíců dříve než v EU, rozsáhlost následků první a druhé covidové vlny z jara a podzimu 2020 již nemohl zvrátit. 

Zdravotní krize v Izraeli vyústila v krizi ekonomickou a sociální. Deficit státního rozpočtu za rok 2020 předběžně dosáhnul výše 11 % izraelského HDP. Špatné ekonomické podmínky způsobily především masivní propouštění zaměstnanců či jejich uvolnění na neplacenou dovolenou. Podle studie 62 % Izraelců prohlásilo, že během pandemie buď oni, či členové jejich rodiny ztratili práci – oproti 44 % v rámci všech zemí OECD. V tomto srovnání byly za Izraelem pouze Chile a Mexiko, které jsou oproti Izraeli dlouhodobě ekonomicky méně výkonné. 

Studie rovněž poukázala na to, že 78 % Izraelců se obává o svou finanční a sociální situaci v následujících dvou letech (OECD 66,5 %), s čímž souvisejí i nadprůměrné obavy o neschopnost splácet své účty – jak od domácností, tak od firem. Nestabilní situaci na místním trhu potvrzuje i nespokojenost izraelských občanů s ekonomickými a sociálními opatřeními jejich vlády. 81 % z nich si myslí, že vláda mohla učinit mnohem více pro zajištění stability. V zemích OECD tuto nespokojenost potvrdilo 68 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/Czech Invest Izrael.
Zdroj: OECD 
• Teritorium: Izrael