Ohlédnutí za Česko-Tureckým Business Forem

V rámci státní návštěvy Turecka, která se konala 2. – 4. 9. 2019 navštívil český premiér Andrej Babiš také Istanbul, kde zahájil Česko – Turecké Business Forum organizované tureckým partnerem Hospodářské komory ČR – DEIK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – Zahraničně obchodní Board).

Na podiu se v rámci slavnostního zahájení Business Fora vystřídaly významné osobnosti zabývající se vzájemnými obchodními styky České republiky a Turecka.
Jako první vystoupil předseda česko-turecké sekce DEIK Nazmi Akiman, který přivítal hosty z České republiky a vyjádřil podporu rozvoje vzájemných obchodních styků, které by měly dosáhnout úrovně obchodní výměny ve výši 5 mld. USD.
Na vystoupení pana Akimana navázal president Hospodářské komory ČR pan Vladimír Dlouhý, který přes mnohé výzvy vnímá Turecko jako nadále velmi zajímavý a perspektivní trh pro české výrobce a podniky.
President DEIK Nail Olpak vyjádřil naději ve smyslu posílení obchodu na základě historicky velmi pozitivních zkušeností obou zemí a ocenil jednání u tureckého presidenta R. T. Erdogana.
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček hovořil především o zásadních úkolech, které mají obě země před sebou z pohledu nutných inovací v průmyslu. Právě v těchto oblastech vidí široké pole možností vzájemné spolupráce.
Turecký ministr průmysl Mustafa Varank ocenil návštěvu české delegace a dosavadní vzájemnou spolupráci s tím, že na obou stranách existují rezervy v obchodních příležitostech, na nichž je nutné společně pracovat.
Úvodní jednání uzavřel svým vystoupením premiér Andrej Babiš, který vysoce ocenil přivítání a pohostinnost poskytnuté tureckou stranou. Za důležité označil pozitivní jednání s tureckým prezidentem Erdoganem, během něhož byly tureckou stranou předloženy zajímavé nabídky směrem k projektu Aduláryje.
Business Forum pokračovalo vystoupením zástupců Investičního odboru Kanceláře tureckého prezidenta pana Selcuk s tématem „Turecko jako investiční příležitost“, následovala prezentace  ředitele Aliance české energetiky pana Petera Bodnára a představení české obchodní delegace zástupkyní Hospodářské komory paní Monikou Müllerovou.
Po prezentačním panelu byl zahájen networking a B2B jednání mezi zastoupenými českými firmami a jejich tureckými partnery.

Zdroj: Tisková zpráva Generálního konzulátu v Istanbulu, redakčně upraveno kolektivem zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu