Ohlédnutí za českou účastí na výstavě EXPO Astana

Na téma české účasti na mezinárodní specializované výstavě EXPO 2017 Astana hovořili náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, komisař české účasti Jan Krs a za vystavovatele Petr Cuber, místopředseda představenstva společnosti Hedviga Group.Češi na EXPO předvedli nápaditou expozici, která přilákala přes 500 tisíc návštěvníků a zaujala jak odborníky, tak veřejnost. Český pavilon navštívil každý osmý host EXPO. I proto český pavilon získal ocenění od Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za třetí nejlepší rozpracování tématu výstavy, jímž byla „Energie budoucnosti“. EXPO v kazachstánské Astaně spojilo hned několik prvenství. Jednalo se o první českou účast na specializované mezinárodní výstavě. Prvně bylo gestorem české expozice Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a rovněž prvně se funkce realizátora české účasti zhostila agentura CzechTrade.

 

Řada českých firem prezentujících se na EXPO uspěla a navázala perspektivní kontakty. Frýdecko-místecká firma Hedviga Group předvedla na výstavě 3D model své elektrárny, resp. továrny na zpracování odpadu pomocí technologie pomalého termického rozkladu (PTR). Modelem této inovativní technologie zaujala nejen Kazachy, od kterých již promptně obdržela certifikaci pro Kazachstán, ale např. i britského ministra pro obchod a investice Grega Handse. A to nikoli náhodou. Firma Hedviga Group totiž podle plánu spustila začátkem letošního října do zkušebního provozu první reálnou aplikaci této technologie přímo v nízkoemisní zóně Londýna.

Převzato z portálu Euro.cz.
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí