Okruh zájemců o výstavbu jaderné elektrárny v Belene v Bulharsku byl zúžen

Ministryně energetiky Bulharské republiky T. Petkovová oznámila Výboru pro energetiku Národního shromáždění, že došlo k zúžení okruhu zájemců o projekt výstavby jaderné elektrárny v Belene z původních jedenácti podaných nabídek v srpnu roku 2019 na nynějších pět. Postupně tak tento strategický energetický projekt nabývá na konkrétnějších obrysech, což je zajímavé a podstatné pro potenciální zapojení českých subdodavatelů z jaderného strojírenství.

Tři z těchto nabídek, jež podaly ruská (Rosatom), jihokorejská a čínská (CNNC) společnost, se ucházejí o pozici strategického investora. Zbylé dvě firmy, francouzská (Framatom) a americká (General Electric), mají zájem o dodávky zařízení – turbín a bezpečnostního a řídícího systému, jakož i o částečný podíl na financování projektu.

Bulharsko se podle ministryně zapojí do projektu vložením stavebních pozemků v Belene, potřebných licencí a dvou reaktorových nádob ruské provenience. Samotný projekt by se měl realizovat na základě tržních principů, bez využití státních záruk a závazku nakupovat elektřinu z budoucí jaderné elektrárny.

Investoři budou moci sjednat podmínky prodeje elektrické energie zájemcům o minoritní podíly v budoucí jaderné elektrárně. Bulharský stát si vyhrazuje blokační minoritu v budoucím projektu.

„Bez ohledu na to, zda bude náš podíl činit 34 %, 27 %, 15 %, Bulharsko bude mít zajištěnu blokační minoritu. Budeme do projektu zapojeni od začátku až do konce, přičemž budeme moci rozhodovat o všech důležitých záležitostech celého projektu po celou dobu jeho životního cyklu. Je to nutné z toho důvodu, že se projekt bude realizovat na bulharském území a riziko jaderné havárie se týká našeho území,“ prohlásila ministryně Petkovová.

Výše uvedené rozhodnutí bulharské vlády posouvá projekt jaderné elektrárny v Belene ke konkrétnějším obrysům a může představovat příležitost pro zapojení českých subdodavatelů, jakkoli ještě musí být řada nejasností dořešena.

Ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Sofii je připraven poskytnout případným zájemcům další informace, případně je možné dohledat více na stránkách Ministerstva energetiky Bulharské republiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

Pravidelné novinky e-mailem