Omán láká zahraniční investory

Omán zavádí novou vízovou politiku pro zahraniční investory. Víza budou platit po delší dobu.

Počínaje zářím 2021 Omán zavádí nová vízová pravidla pro investory, kteří splní speciální kritéria.

Víza budou vydána na pět a deset let a budou pro investory, kteří investují buď do nemovitostí nebo do vybraných ekonomických sektorů. Konkrétně jde o průmysl, turismus, těžbu, logistiku, zemědělství, rybářství, zdravotnictví a informační technologie. Důraz bude kladen také na sektory environmentální a cirkulární ekonomiku.

Cílem je dále podpořit diverzifikaci ekonomiky a vytvořit nová pracovní místa.

Tento projekt je součástí dlouhodobého programu udržitelného rozvoje sultanátu Oman Vision 2040. Ománská dluh v procentním vyjádření k ekonomické výkonnosti letos dosáhl 82,7 %, což je nárůst oproti loňským 79,2 %. Omán v lednu letošního roku využil operací na mezinárodních trzích s dluhopisy a získal tak 3,25 mld. USD.

Zdroj: https://gulfbusiness.com 
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Omán | Zahraničí