Online seminář na téma e-commerce ve Velké Británii zaznamenal velký úspěch

CzechTrade ve spolupráci s distribučně konzultační platformou Prodávej v UK uskutečnil exportně zaměřený online seminář, který českým firmám zprostředkoval téma obchodních příležitostí v oblasti e-commerce ve Velké Británii. Webinář byl rozdělen na dvě základní tematické části a účastníci se v rámci jeho průběhu mohli též aktivně zapojit prostřednictvím písemných dotazů či anket.

První polovinu online semináře otevřel Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně, který přiblížil aktuální situaci britské ekonomiky, první výhledové reakce trhu na pandemickou krizi a obchodní příležitosti či hrozby v daných sektorech. Druhá část webináře byla věnována možnostem e-commerce ve Velké Británii, a především platformě Prodávej v UK, kterou představila její zakladatelka Barbora Spáčilová a jejímž cílem je umožnit českým firmám efektivně prodávat své produkty ve Velké Británii formou online.
Tématika online expanze na britský trh zaujala velké množství zástupců českých podniků, kteří tento krok v současnosti zvažují a projevili zájem o obchodní propojení s platformou Prodávej v UK či kanceláří CzechTrade Londýn za účelem možnosti spolupráce. Londýnská kancelář CzechTrade je v současné době velmi aktivní a zaznamenává úspěch především v oblasti online prodeje českého piva. Vydařený seminář se tak setkal s pozitivní odezvou, o čemž svědčí zejména velká účast přibližně 70 českých firem, které byly s akcí i její obsahovou náplní spokojeny.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: E-commerce | Obchod
• Teritorium: Velká Británie