Online seminář představil aktuální možnosti exportu do JAR a okolních zemí

Jedna z nejčastějších otázek byla, zda je naše kancelář schopna prověřit potenciální partnery na jihoafrickém trhu a zda se jedná o solidní společnosti.

V únoru proběhl online seminář o aktuálních možnostech exportu do afrických zemí, kterého se zúčastnilo několik desítek českých firem. S českými firmami jsme nejvíce probírali možnosti a úskalí vstupu na místní trh. 

Jedna z nejčastějších otázek byla, zda je naše kancelář schopna prověřit potenciální partnery na jihoafrickém trhu a zda se jedná o solidní společnosti. Mnoho z českých firem je totiž oslovováno z afrického kontinentu s nabídkou na zastupování těchto firem v lokálních tenderech za určitou úplatu s vidinou velkého budoucího zisku. Ve většině případů se jedná o podvodné společnosti, které vůbec neexistují a ve většině případů ani nemají sídlo společnosti na uvedené adrese. Vzhledem k tomu, že naše kancelář tyto společnosti již několikrát prověřovala a má v této problematice bohaté zkušenosti, doporučujeme českým firmám se na nás obrátit, ušetří tím spoustu času a peněz v budoucích případných nesrovnalostech.

Mnoho dotazů také směřovalo na možnost cestování v době pandemie do JAR. Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu v současnosti nedoporučuje cestovat do JAR ani do okolních zemích zejména vzhledem k nestálé situaci a velmi častému rušení letů.

Další otázky se týkaly vízové povinnosti. Všem firmám jsme vysvětlili, že vízová povinnost pro ČR prozatím není uložena, nicméně platí zde určitá pravidla jako max. pobyt 90 dní za 6 měsíců. Samozřejmě v době pandemie platí další omezující pravidla pro vstup do země, jejich přesné znění naleznete na oficiálních webových stránkách JAR – www.gov.za.

České firmy jsme také upozornili na to, že Afrika není Evropa. Funguje tu tzv. african time, tzn. na vše je spoustu času a bohužel v době pandemie vše trvá ještě déle než obvykle. To však neznamená, že se obchod neuskuteční, je potřeba, aby se české firmy obrnily trpělivostí. Jihoafrický trh, stejně jako ostatní trhy v okolí, má svá specifika, která je třeba znát a dodržovat. 

Zahraniční kancelář CzechTrade Johannesburg se pravidelně potkává s lokálními partnery napříč všemi možnými odvětvími. Využitím těchto partnerů se české společnosti úspěchu přiblíží mnohem snadněji a vyvarují se případným problémům. V současné době se byznys v JAR vrací k relativnímu normálu. Aktuálně řešíme několik nových tendrů a obchodních příležitostí, které by mohly české firmy zajímat. V případě vašeho zájmu jsme tyto příležitosti schopni projednat v půlce března na online Meeting Pointu, kam se můžete přihlásit přes webové stránky CzechTrade.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Obchod