Osm z deseti satelitů nového Chilského národního satelitního systému budou konstruovány lokálně

Zástupce ředitele vesmírných záležitostí chilského letectva, Luis Felipe Sáez, oznámil novinky ohledně Národního satelitního sytému (SNSAT) v Chile. Informoval, že z 10 satelitů, které budou systém SNSAT tvořit, bude osm zkonstruováno v Chile.

Dva satelity v roce 2023, tři v roce 2024 a další tři v roce 2025. Všechny mají jako hlavní úkol sledování teritoria, ale navíc budou mít přidáno několik užitečných funkcí komunikace a monitoringu životního prostředí.

Nebudou sloužit pouze na pozorování Země, ale některé z nich budou sloužit také k pozorování vesmíru, přesněji k pozorování vesmírného odpadu. Také ke studiu vesmírného klimatu, které ovlivňuje Zemi. Například úroveň slunečního záření má velký vliv na systémy komunikace a navigace.

Tři zkonstruované satelity projektu váží 100 kg a zbylých sedm váží 12 kg. Důvodem je možnost využití nanotechnologie, která dovoluje stejnou výkonnost u satelitu vážícího 100 kg jako u toho, který váží 12 kg. Navíc jde také o finanční stránku. 12kg satelit stojí třetinu toho jako 100kg. Proto se odborníci rozhodli prvních sedm satelitů vyrobit v nižší váze. Jakmile se vyváží ekonomická stránka na projektu, budou moci vyrobit 100kg, ale také 200kg satelity.

Zástupce ředitele vesmírných záležitostí chilského letectva, plukovník Luis Felipe Sáez, oznámil novinky ohledně Národního satelitního sytému (SNSAT) v Chile. Informoval, že z 10 satelitů, které budou systém SNSAT tvořit, bude osm konstruováno v Chile.

Ve stejném smyslu se plukovník zmiňuje také o výhodnosti konstrukce satelitů v zemi na rozdíl od jejich nákupu v zahraničí. Program NewSpace dá tímto způsobem možnost Chile stát se platformou pro služby. V Národním vesmírném centru vznikne velmi dobře vybavená laboratoř, která by byla přístupná také pro další země latinskoamerického regionu z důvodu konstrukce jejich vlastních satelitů a společného operování a řízení.

Dále plukovník Saéz zmiňuje, že pokud bude již v Chile vyráběn a operován tento typ satelitů, zbývá pouze možnost posílat je do vesmíru, ale to je záležitost až druhé fáze programu. Ten je naplánován na 15 let. Prvních pět bude zaměřeno na kapacitu výroby a operací satelitů a zlepšení kapacit na studium vesmírného klimatu a bezpečnosti satelitů. V druhé fázi, která by měla nastat v roce 2026, je hlavním úkolem urychlit vývoj zasílání satelitů do vesmíru. Cílem je dostat satelity 100 až 200 km vysoko do vesmíru a později také výše.

V souvislosti s druhou fází zmínil také potřebu zlepšení autonomní komunikace, kterou by měl vesmírný program a instalace všech satelitů zavést, což je pro velkou ekonomii a zemi často zasaženou zemětřesením, jako je Chile, velmi důležité. Díky tomu bude pokryt také prostor, kam optická vlákna nedosahují. Dále se změna bude týkat také navigačních systémů. V této oblasti se jedná o možnost vysokého národního rozvoje.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile.
Zdroj: defensa.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí