Otevření vodní elektrárny Baihetan v Číně

Vodní elektrárna Baihetan na rozhraní provincií Yunnan a Sichuan začala oficiálně zadržovat vodu. Jedná se o další krok na cestě k plnému provozu jedné z největších vodních elektráren na světě. Vodní dílo a napojené elektrárny mají vyrábět elektřinu již od 1. července.

Uzavřením poslední brány začala hloubka hladiny vody v nádrži stoupat ze 655 metrů na plánovaných 775 metrů v polovině června. Od srpna do září tohoto roku bude hladina vody v nádrži na úrovni 800 metrů a poté je v plánu během června 2022 postupně dosáhnout normální přehradní hloubku 825 metrů.

Celkový objem zadržované vody bude 20,6 km3 což představuje 91 procent povodí řeky Jinsha. Protipovodňová přehrada je důležitou součástí protipovodňového systému na Dlouhé řece. Pouze přehrada Tři soutěsky a přehrada Danjiangkou jsou větší než nově otevíraná přehrada Baihetan.

Celkový plánovaný instalovaný výkon elektrárny je na druhém místě na světě a měl by být na úrovni 16 000 MW.

Nový zdroj energie pomůže Číně dosáhnout cíle redukovat emise uhlíku.

Vodní elektrárna Baihetan je páteří čínského přenosového systému východ-západ, důležitou součástí protipovodňového systému v povodí Dlouhé řeky a významným projektem v rozvoji globálního vodního průmyslu.

Po celé Číně se realizuje či připravuje celá řada podobných projektů s cílem snížit rizika povodní a zvýšit výrobu zelené elektrické energie. Pro české firmy můžou být zajímavé menší až středně velké projekty tohoto druhu, stejně tak i další ekologicky zaměřené projekty v Číně.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Severní Čína se sídlem v Pekingu. 
Zdroj: Globaltimes.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí