Panama podporuje ekonomickou reaktivaci prostřednictvím virtuálních veletrhů

Průmyslové společnosti z panamské oblasti chtějí předvést svojí nabídku pro export na virtuálním veletrhu, kterého se účastní potencionální obchodní partneři z Ameriky, Asie a Evropy.

Virtual Industry Expo Panama 202 je jedním z kroků panamského průmyslového sektoru o co nejrychlejší zotavení ekonomiky. Veletrh se uskuteční v termínu 16.-20. listopadu a jeho organizátoři – Panamská asociace vývozců (APEX) a Propanamá – mají za cíl posilnit vztahy domácích podniků s mezinárodními podnikateli, kteří jsou pro Panamu klíčoví. 

Veletrh se bude skládat z komerční výstavy, online konferencí a obchodní konference, která společnostem umožní poukázat na jejich značku a propagovat služby, účastnit se konferencí pořádaných odborníky a propagovat jejich exportovatelnou nabídku. Veletrh bude zaměřený na oběhové hospodářství, inovace v potravinářských procesech a efektivní energetické řešení. 

Speciální pozornost bude věnovaná malým a středním podnikům, které v Panamě generují 70 % pracovních míst. Oficiální údaje také ukazují, že právě 21 % přímých pracovních míst v panamské ekonomice vytváří zemědělství a průmysl. 

Panamská ekonomika koronavirem utrpěla v ekonomice velké ztráty, HDP Panamy pokleslo o 9 %. Odhaduje se, že míra nezaměstnanosti vzroste na konci roku 2020 z 7,1 % na 25 % a neformální sektor poroste ze 45 % na 55 %.

Zdroj: El Economista
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Panama | Zahraničí