Panama předpokládá nárůst své konkurenceschopnosti díky využití uhlovodíků

Panamský průmysl připravuje novou uhlovodíkovou reformu.

Panamský uhlovodíkový průmysl vyžaduje reformu, která usnadní vstup nových hráčů na trh a přizpůsobení stávajících agentů příležitostem, které vyplývají z přechodu na nový typ energie. Podporuje to ministerstvo energetiky, které vydalo žádost o informace k aktualizaci regulačního rámce pro uhlovodíky. Vnitrostátní politika uhlovodíků by měla podporovat dodávky dodavatelů v celém hodnotovém řetězci spolu s alternativami, které zelený vodík poskytne. Stejně tak dobrý právní design podpoří transparentnost, bezpečnost a hospodářskou soutěž.

Geografická poloha a infrastruktura Panamy podporuje expanzi země jako regionálního logistického centra pro paliva, biopaliva a alternativní paliva, jako je zelený vodík, čpavek a methanol.

V loňském roce vláda znovu aktivovala výbor pro aktualizaci předpisů v tomto odvětví. Poradenská činnost  by měla zahrnovat provedení studie současného trhu pro čtyři scénáře v letech 2025, 2030, 2040 a 2050; příprava nového právního a regulačního rámce; a návrh institucionální posílení strategie ke zlepšení dohledu.


Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: Bnamericas.com
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika
• Teritorium: Amerika | Panama | Zahraničí